zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Z końcem grudnia pierwsze aukcje OZE

Data
Tagi

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił pierwsze aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, odbędą się one 30 grudnia.

Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która ma zostać udostępniona użytkownikom na początku grudnia 2016 r. Od tego momentu wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji będą mogli zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Aukcje odbędą się 30 grudnia br. i będą prowadzone od godziny 6 rano do godz. 17-tej, w oparciu o zasady ustalone w ramach regulaminu, który przedwczoraj opublikował URE.

Według obowiązujących obecnie przepisów na koniec 2016 r. ogłoszono cztery rodzaje aukcji: dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW; dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW; dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż MW, a także dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh.

Aukcja dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW odbędzie się godzinach 6.00 – 14.00. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 2 113 887 MWh, a wartość 1 262 797 422 zł. Aukcja dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW odbędzie się godzinach 7.00 – 15.00. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 2 309 382 MWh, a wartość 1 365 351 905 zł. Aukcja dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) odbędzie się godzinach 8.00 – 16.00. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 1 575 000 MWh, a wartość 744 036 736 zł. Natomiast dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne) aukcja odbędzie się godzinach 9.00 – 17.00. Maksymalna ilość maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w podczas tej aukcji wynosi 1 306 870 MWh, a wartość 538 297 239 zł.

W przypadku tej ostatniej grupy Ministerstwo Energii sygnalizowało, że chce objąć wsparciem budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW. Przyjęty maksymalny poziom mocy instalacji na 1 MW oznacza, że takich instalacji może powstać na podstawie grudniowej aukcji przynajmniej 100.

URE zaznacza, że w ramach jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do tego wytwórcy. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas te oferty będą szeregowane według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku wprowadzenia zmian do oferty, zdecyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno