zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Miesiąc: Styczeń 2017
  • Tauron Dystrybucja udostępnił nową funkcjonalność, która pozwala na zdalną aktywację bezprzewodowego interfejsu komunikacyjnego w inteligentnym liczniku energii elektrycznej. Dzięki temu dane dotyczące aktualnego zużycia energii są przesyłane bezpośrednio z licznika energii elektrycznej AMI na domowe urządzenie odbiorcze (HAN). Na razie...

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprosił w poniedziałek do składania wniosków o dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w województwie mazowieckim w 2017 r. między innymi w zakresie ochrony powietrza przez inwestycje w odnawialne źródła energii. W dziedzina...

  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że 9 stycznia 2017 r. w okresie wieczornego szczytu obciążenia, ok. godz. 17:30, wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc, które wyniosło 26 231 MW. Zapotrzebowanie w szczycie wieczornym było najwyższe w historii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Poprzedni rekord...

  • Pod koniec grudnia Energa - Operator wybrała dostawcę w postępowaniu przetargowym ma dostawę 101 tys. liczników energii elektrycznej oraz oprogramowania umożliwiającego parametryzację liczników, odczyt danych pomiarowych, profili obciążeń, rejestrowanie zdarzeń wraz z bezterminową licencją na jego użytkowanie dla 300 stanowisk....

  • Farma fotowoltaiczna o mocy 0,99 MW powstanie w Kraśniku Koszalińskim. W ostatnich dniach ubiegłego roku inwestor - spółka ES Jutrzenka 2 podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WZ 2014-2020 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

  • Osiemnaście gminy z województwa lubelskiego otrzyma dofinansowanie na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. O wyborze gmin, do których trafi 49,25 mln zł, zdecydowało losowanie. W grudniu 2016 roku zarząd województwa lubelskiego wybrał najlepsze...

  • Urząd Regulacji Energetyki opublikował we wtorek późnym wieczorem komunikat o wynikach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Z informacji Urzędu wynika, że przeprowadzone zostały trzy z czterech zaplanowanych aukcji. Jak informuje URE, 30 grudnia odbyły się cztery sesje aukcji...

  • W ubiegłym tygodniu Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii pierwsze trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Wartość projektów, których dotyczą podpisane umowy to ponad 67 mln zł. Pozyskane środki w wysokości prawie 37 mln zł mają być przeznaczone...

  • Projekt Energi-Operator o wartości 174,5 mln zł znalazł się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i może dostać 140 mln dofinansowania z UE. Spółka chce zrealizować projekt przebudowy sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno