zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Agroenergia – finansowanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Strona główna > Archiwa wpisów > Agroenergia – finansowanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

8 lipca uruchomiony został nowy program NFOŚiGW pt. Agroenergia, tj. dofinansowanie rozwoju OZE na obszarach wiejskich. 

Program “Agroenergia” polega na tym, aby każdy rolnik prowadzący gospodarstwo i korzystający z sieci energetycznej mógł dodać do niej energię z odnawialnego źródła wytworzonego w gospodarstwie. Program skierowany jest do indywidualnych rolników i polega na finansowym wsparciu, np. takich technologii jak fotowoltaika, małe elektrownie wiatrowe, wodne czy zmianę instalacji – słowem wszystko co ma związek z wytwarzaniem energii oraz jej magazynowaniem.

Fotowoltaika i jej optymalizacja. Rola trwałości materiałów i efektywności energetycznej

Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki. Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia pożyczki.

Jak zaznacza w komunikacie NFOŚiGW, ponieważ program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, finansowane projekty muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii. W programie uwzględniono ponadto kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE, co – jak tłumaczy NFOŚiGW – ma zapewnić transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć.

Kolektory słoneczne i ich liczne zastosowanie. Kiedy to się opłaca?

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno