zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Raport: Kolektory słoneczne i ich liczne zastosowanie. Kiedy to się opłaca?

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia słoneczna (PV) > Raport: Kolektory słoneczne i ich liczne zastosowanie. Kiedy to się opłaca?

Podstawowa zasada działania wszystkich kolektorów słonecznych jest nieskomplikowana: ciepło generowane podczas gromadzenia promieniowania słonecznego jest przekazywane do medium — zwykle płynu, ale w przypadku kolektorów powietrznych, do powietrza. Ogrzewane medium jest wykorzystywane bezpośrednio (na przykład do podgrzewania wody pitnej) lub pośrednio — za pomocą wymiennika ciepła, który przenosi ciepło do odbiornika końcowego (na przykład urządzeń do ogrzewania pomieszczeń lub realizacji procesów przemysłowych).

Kolektory słoneczne stosowane są na wszystkich kontynentach, w tym na Antarktydzie. Należy je wyraźnie odróżnić od dwóch innych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, które wykorzystują energię słoneczną bezpośrednio — fotowoltaicznej i koncentrującej energię słoneczną; obie te technologie dostarczają energię elektryczną, natomiast kolektory słoneczne zapewniają ogrzewanie i chłodzenie.

ZOBACZ TAKŻE: Raport o energii słonecznej

Kolektory słoneczne charakteryzują się dużą elastycznością zastosowań, a ponadto mogą być wykorzystywane na małą i dużą skalę.

Technologia ta jest używana głównie:

1) do ogrzewania wody i pomieszczeń,
2) w sieciach ciepłowniczyc,
3) w przemyśle do zapewniania ciepła technologicznego oraz
4) w klimatyzacji i urządzeniach grzewczych.

(fot. Decarb Europe raport)

Większość kolektorów słonecznych grzewczych jest obecnie stosowana w budynkach, w których istnieje zapotrzebowanie na ciepło niskotemperaturowe i służy do ogrzewania wody oraz pomieszczeń.

Ciepło może być wytwarzane na miejscu lub i dostarczane do poszczególnych gospodarstw domowych poprzez sieć ciepłowniczą. W przypadku procesów przemysłowych kolektory najlepiej sprawdzają się do wytwarzania ciepła niskotemperaturowego (do 150°C).

Powszechnie stosuje się je w browarach, górnictwie, rolnictwie (do suszenia plonów) czy w przemyśle włókienniczym. Ponadto na całym świecie istnieje ponad 150 wielkoskalowych systemów SHIP o mocach od 0,35 do 27,5 MWterm (39 300 m²).

Chłodzenie z wykorzystaniem energii słonecznej można wykorzystywać także w gospodarstwach domowych, obiektach komercyjnych, instytucjach i przemyśle. Jednymi z urządzeń wykorzystywanych w tym celu są schładzacze wykorzystujące energię cieplną do chłodzenia gazów lub cieczy. Ta energia cieplna może być dostarczana przez różne urządzenia — w tym kolektory słoneczne.

POBIERZ CAŁY RAPORT : Decarb Europe – Kolektory słoneczne 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.