zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Publikacje: Kable energetyczne zobacz wszystko
  • 46 mld zł – takie środki są potrzebne, żeby polskie sieci elektroenergetyczne osiągnęły poziom skablowania porównywalny do Europy Zachodniej

  • Jedną z najbardziej interesujących właściwości przewodów napowietrznych wykonanych z miedzi stopowej jest ich wyższa temperatura maksymalna w porównaniu z przewodami aluminiowo-stalowymi ACSR. Daje to możliwość przeciążania przewodu, o co najmniej 60% bez ryzyka pogorszenia jego właściwości mechanicznych.

  • Przewód wykonany z miedzi stopowej jest w przybliżeniu trzykrotnie droższy od przewodu stalowo aluminiowego, ale cena przewodu stanowi jedynie małą część całkowitego kosztu cyklu życia. Wyższy nakład inwestycyjny jest w znacznym stopniu kompensowany przez niższe koszty wynikające z obniżenia strat energii (co najmniej o 20%) w wyniku czego koszt przewodu zwraca się w okresie krótszym niż 5 lat.

  • Miedź stopowa ma wystarczającą własną wytrzymałość mechaniczną i przewody wykonane z niej nie wymagają wzmocnienia stalą. W połączeniu z wyższą przewodnością elektryczną miedzi skutkuje to znacznie mniejszym przekrojem przewodu przy tej samej zdolności przesyłowej linii.

  • Techniczne wyzwania dotyczące zintegrowania wysokiego udziału zmiennych odnawialnych źródeł energii (VRES) są w większości znane i możliwe do rozwiązania. Jednakże instytucjonalne wyzwania, mające zapewnić odpowiednie środki elastyczności, są nadal istotne.

  • Jeżeli weźmiemy pod uwagę dodatkowe zużycie miedzi na wzmocnienia sieci, to największą część pochłaniają linie napowietrzne i kable (ponad 85%), transformatory stanowią ponad 10% dodatkowego zużycia, a około 2% przypada na podstacje. Stosunek miedzianych linii napowietrznych i kabli do aluminiowych jest zatem bardzo wrażliwym parametrem modelu.

  • Z jednej strony upały, które pociągają za sobą wzmożony pobór energii elektrycznej, z drugiej – ryzyko gwałtownych załamań pogody, z tornadami włącznie. To ogromne zagrożenie dla napowietrznej infrastruktury energetycznej. Jakie nakłady są potrzebne, aby zminimalizować ryzyko przerw w dostawach prądu?

  • Stacje wysokich napięć do których zalicza się stacje elektroenergetyczne 110kV/SN i 110kV/SN/SN wchodzą w zakres bardzo złożonych dystrybucyjnych systemów elektroenergetycznych i mają kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania. Są nie tylko ważnymi elementami składowymi sieci dystrybucyjnej, ale również sieci przesyłowej, w...

  • Opracowano kable umożliwiające przesył dużych wartości prądu, na potrzeby m.in. elektrowni działających w oparciu o syntezę jądrową. Badacze ze Szwecji zdobyli nagrodę Unii Europejskiej za innowacje w syntezie jądrowej w wysokości €50 000, za opracowanie kabla ceramiczno-miedzianego, zdolnego przenosić prąd...

  • Szyny prądowe, zbiorcze i szynoprzewody wykonane z miedzi mają wiele zalet w porównaniu z instalacjami wykorzystującymi inne materiały. Główne zalety miedzi wynikają z jej właściwości elektrycznych tj. wysokiej przewodności elektrycznej (niewielkiej rezystancji). Ze względu na te cechy miedziane szynoprzewody mogą...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.