zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowe linie napowietrzne o obniżonym koszcie cyklu życia – analiza ekonomiczna

Strona główna > Wszystkie publikacje > Kable energetyczne > Nowe linie napowietrzne o obniżonym koszcie cyklu życia – analiza ekonomiczna

Europejskie organy regulacyjne sieci elektroenergetycznych zmierzają do obniżenia strat energii i w związku z tym przenoszą nacisk z minimalizowania kosztów inwestycyjnych nowych linii na minimalizowanie kosztu życia linii.

Na koszt cyklu życia linii składa się pięć odrębnych elementów:

 • Słupy i fundamenty (dostawa i instalacja),
 • Przewody,
 • Montaż i naprężanie przewodów,
 • Obsługa eksploatacyjna i konserwacja,
 • Straty energii

W swoim studium wykonalności, Agencja DNV KEMA wykonała obliczenia powyższych pięciu składników kosztu cyklu życia dla kilku różnych typów przewodów i dla różnych scenariuszy. We wszystkich scenariuszach straty energii stanowią największą część kosztu cyklu życia. Ich udział zawiera się w przedziale od 40% do 80%, w zależności od typu przewodu, długości cyklu życia, profilu obciążenia i ceny energii elektrycznej.

Czytaj: Bez odpowiednich inwestycji w sieci dystrybucyjne i przesyłowe, nie zapewnimy polskiej gospodarce właściwych kierunków rozwoju 

Przyjmijmy następujące warunki:

 • Profil obciążenia:
  • 100% obciążenia w ciągu 25% cyklu życia,
  • 80% obciążenia w ciągu 20% cyklu życia,
  • 40% obciążenia w ciągu 55% cyklu życia,
 • Cena energii elektrycznej – 5 c€/kWh,
 • Czas trwania cyklu życia – 20 lat

Założenia te prowadzą do następujących wyników, przedstawionych na poniższym rysunku:

Rys. 1: Porównanie kosztów cyklu życia nowej linii napowietrznej z przewodami miedzianymi CAC i takiej samej linii z przewodami stalowo aluminiowymi ACSR

Przewód wykonany z miedzi stopowej jest w przybliżeniu trzykrotnie droższy od przewodu stalowo aluminiowego, ale cena przewodu stanowi jedynie małą część całkowitego kosztu cyklu życia. Wyższy nakład inwestycyjny jest w znacznym stopniu kompensowany przez niższe koszty wynikające z obniżenia strat energii (co najmniej o 20%) w wyniku czego koszt przewodu zwraca się w okresie krótszym niż 5 lat. Koszty dostawy i instalowania słupów, montażu i naprężania przewodów oraz obsługi eksploatacyjnej i konserwacji są podobnego rzędu wielkości dla wszystkich trzech typów przewodów. Całkowity koszt cyklu życia przewodu wykonanego z miedzi stopowej jest niższy o 14,3% w porównaniu z przewodem aluminiowo-stalowym ACSR Hawk.

Zobacz też: Wykorzystanie miedzi w domowych instalacjach elektrycznych [PORADNIK]

Należy zauważyć, że straty w przewodzie można zredukować zwiększając przekrój przewodu aluminiowo-stalowego ACSR, jak w przypadku przewodu Eagle w porównaniu z przewodem Hawk. Jednak redukcja strat nie jest tak znaczna jak w przypadku przewodu wykonanego z miedzi stopowej, a niemal cała oszczędność nakładu inwestycyjnego zostaje utracona z powodu wyższego koszu słupów i fundamentów, ponieważ większy przekrój poprzeczny przewodu powoduje większe obciążenia od wiatru i od oblodzenia, co z kolei wymaga wzmocnienia słupów.

Unowocześnienie istniejących linii pod względem ich konkurencyjności

Koszt cyklu życia w przypadku modernizacji istniejącej linii składa się tylko z czterech elementów:

 • Przewody,
 • Montaż i naprężanie przewodów,
 • Obsługa eksploatacyjna i konserwacja,
 • Straty energii

W drugim studium wykonanym przez DNV KEMA, koszt cyklu życia unowocześnianej linii napowietrznej został obliczony dla różnych scenariuszy. Jak można było się spodziewać, udział strat energii w całkowitym koszcie życia jest większy i stanowi 85-95% LCC, zależnie od typu przewodu, czasu trwania cyklu życia, profilu obciążenia i ceny energii elektrycznej.

Przyjmijmy te same warunki, co poprzednio. Założenia te prowadzą do następujących wyników obliczeń kosztu cyklu życia unowocześnianej linii napowietrznej z przewodem ACSR Hawk lub CAC-165, przedstawionych na rysunku 2:

Rys. 2: Porównanie kosztów cyklu życia unowocześnionej linii napowietrznej z przewodami miedzianymi CAC i takiej samej linii z przewodami stalowo aluminiowymi ACSR

Straty w przewodzie typu CAC-165 są o ponad 10% niższe w porównaniu z przewodem aluminiowo-stalowym ACSR HAWK. W rezultacie, nawet jeżeli nakład inwestycyjny jest w przybliżeniu o 70% wyższy to całkowity koszt życia unowocześnionej linii jest o 8,5% niższy. Inne parametry, takie jak przekroje przewodów, profile obciążenia, cena energii elektrycznej i długość cyklu życia, prowadzą do nieco innych wyników, ale do podobnych wniosków.

Polecamy: Indeks elastyczności sytemu elektroenergetycznego. Raport 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.