zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Publikacje: Polska zobacz wszystko
 • Aukcje planowane do ogłoszenia w 2020r. będą miały zasadnicze znaczenie dla realizacji projektów OZE, które pozwolą Polsce na wypełnienie zobowiązań wynikających z rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną, zgodnie z którym do 2022r. trajektoria udziału OZE musi osiągnąć co najmniej 18% łącznego wzrostu udziału energii z OZE.

 • Mija właśnie termin na zgłaszanie uwag do projektu “Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Ten ważny dokument, bo ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Europejski Instytut Miedzi przygotował jego analizę.

 • Morska energetyka wiatrowa ma być jednym z kluczowych kierunków modernizacji polskiego systemu energetycznego. Ministerstwo Energii zakłada, że do 2040 r. aż 10 GW będzie pochodziło właśnie z sektora offshore. Wydatki na rozwój polskiej energetyki wiatrowej na morzu mogą wynieść nawet...

 • Samo dostosowanie się do zmian klimatycznych już nie wystarczy... Komisja chce, aby Unia Europejska była  liderem transformacji, dlatego UE zobowiązała się do zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r., mając jednocześnie na uwadze modernizację gospodarki UE...

 • W ramach działań statutowych, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, przy wsparciu Europejskiego Instytutu Miedzi, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, opracowali zasady jakim odpowiadać powinna zrównoważona polityka energetyczna, w tym PEP 2040. Centralnym elementem europejskiej polityki energetycznej są różnorodne...

 • Ministerstwo Energii zadeklarowało przyjęcie strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP 2040) już latem. Dotychczasową dyskusję nad dokumentem zdominował temat priorytetów w zakresie rozwoju źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Tymczasem, jak wynika z analizy Europejskiego Instytutu Miedzi - bez intensywnych...

 • Odbywającą się 24-25 kwietnia 2019 r. w Westin Warsaw Hotel 29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER, której Partnerem jest Europejski Instytut Miedzi, to najważniejsze wydarzenie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania Konferencja stawia sobie za cel omówienia najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących branży energetycznej.

 • Miedź, dzięki swoim fantastycznym właściwościom, takimi jak: wysoka przewodność elektryczna, trwałość czy przetwarzalność (100% zdolność do recyclingu), sprawiają, że jest niezbędna dla nowoczesnej energetyki, bazującej na odnawialnych źródłach energii. Okazuje się, ze każdy kilogram miedzi użyty w systemie energetycznym, w zależności od wykorzystywanej technologii, przynosi oszczędność pierwotnie wytworzonej energii od 500 do 50 000 kWh, obniżając koszty od 60 do 6 tys. EUR na poziomie UE.

 • Rozwiązaniem problemu zwiększenia bezpieczeństwa systemu energetycznego w Polsce jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym morskiej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki i systemów solarnych. Pierwsze morskie elektrownie wiatrowe mogą być podłączone do krajowej sieci już w 2025 r., a do 2035 mogłyby zaspokoić ok. 20% zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

  Szybko rozwijający się sektor fotowoltaiki w Polsce, może spowodować że fotowoltaika stanie się drugą technologią OZE o najszybszym tempie wzrostu, jednocześnie oferującą najniższe koszty produkcji energii elektrycznej. Mając na uwadze przyszłe bezpieczeństwo energetyczne Polski, solidarnie powinniśmy wspierać rozwój sektora miedziowego oraz nowoczesnych, efektywnych technologii wytwarzania, przesyłania i magazynowania energii elektrycznej.

 • Czy rezygnacja z węgla brunatnego i skupienie się na transformacji energetycznej zagwarantuje więcej miejsc pracy w branży OZE? Jakie działania na rzecz ochrony klimatu muszą być podjęte, aby polepszyć sektor energetyczny w Polsce i innych krajach europejskich? Odpowiedzi znajdziecie w analizie australijskiego the Institute for Sustainable Futures.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.