zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Publikacje: Infrastruktura zobacz wszystko
  • Jedną z funkcji pozwalających na ograniczenie zużycia paliwa w samochodzie jest automatyka start/stop. Powoduje ona włączenie silnika w czasie zatrzymania pojazdu i pozwala zaoszczędzić do ok. 3% paliwa. W zależności od funkcji pełnionych przez silnik elektryczny, rozróżnia się trzy typy hybrydy spalinowo – elektrycznej: mikro hybryda, hybryda częściowa (mild) oraz pełna hybryda.

  • Nadszedł czas, aby decydenci polityczni przygotowali się na rosnący rynek pojazdów elektrycznych, co doprowadzi do większego zapotrzebowania na pewne zasoby, które są niezbędne dla technologii pojazdów elektrycznych, takie jak miedź.

  • Pojazdy elektryczne (EV) zajmują miejsce w samym centrum tworzenia synergii między sektorami transportu i energii. Integracja pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną oferuje doskonałe rozwiązania w zakresie magazynowania energii i usług sieciowych, które są możliwe dzięki koncepcjom dwukierunkowego przekazu energii, tzw. “samochód do sieci” (V2G) i inteligentnego ładowania.

  • W miarę stale rosnącej popularności pojazdów elektrycznych, pojawiają się wyzwania związane z ładowaniem, przed którymi często stają właściciele. Stacje ładowania nie są szeroko rozpowszechnione ani dostępne, a wszystkie wymagają od kierowcy podłączenia kabla do samochodu. Z chwilą kiedy bezprzewodowa technologia ładowania rozwija się, możliwe będzie wygodne ładowanie akumulatorów w wielu innych miejscach bez podłączania kabli.

  • Własna sieć dystrybucyjna, technologie OZE w tym samochód elektryczny - to szeroka i wielowątkowa inicjatywa oparta o energię odnawialną, wytworzoną wyłącznie na obszarze funkcjonowania klastra, zaspokajając co najmniej 30% łącznego zapotrzebowania odbiorców z tego obszaru - tak kompleksowe podejście reprezentuje...

  • Elektromobilność jako sprzęgło wielosektorowe, jest jednym z najbardziej przyszłościowych obszarów rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej, a jednocześnie zrównoważonej gospodarki, oferującej zarówno wymierne korzyści ekonomiczne, jak również środowiskowe, poprawiając ogólny komfort i jakość życia ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dużych miast.

  • Czy mikrosieci, łańcuch energetyczny, plutonowanie i zamiana baterii EV będą wielkimi zwycięzcami w 2019 roku? Smart Grid Mikrosieci to lokalne sieci energetyczne, które mogą działać autonomicznie lub w połączeniu z większą tradycyjną siecią. Zapewniają one niezależność energetyczną, efektywność i ochronę...

  • Ustawa o elektromobilności nakłada też na samorządy obowiązek stopniowego zwiększania floty autobusów zeroemisyjnych i budowy infrastruktury do ich ładowania. Realizacja nowych przepisów może być trudna – oceniają eksperci.

  • Różnym koncepcjom rozwoju e-mobilności w Polsce, głównie w aspekcie możliwości i ograniczeń technologicznych oraz ekonomicznych, poświęcona jest najnowsza monografia wydana w ramach serii „Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego”. Zawiera ona wyniki badań naukowców i ekspertów dotyczące zarówno perspektyw, jak i barier...

  • Jednym z największych wyzwań związanych z technologiami wiatrowymi jest niestałość wiatru.Jednym z proponowanych rozwiązań mających zaradzić problemom związanym ze zmiennością dostarczanej energii wiatrowej są pojazdy z napędem elektrycznym. Z uwagi na stosowane w nich akumulatory mogą pełnić rolę ważnego „magazynu” energii elektrycznej w skali całego kraju.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno