zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Publikacje: Infrastruktura zobacz wszystko
  • W miarę stale rosnącej popularności pojazdów elektrycznych, pojawiają się wyzwania związane z ładowaniem, przed którymi często stają właściciele. Stacje ładowania nie są szeroko rozpowszechnione ani dostępne, a wszystkie wymagają od kierowcy podłączenia kabla do samochodu. Z chwilą kiedy bezprzewodowa technologia ładowania rozwija się, możliwe będzie wygodne ładowanie akumulatorów w wielu innych miejscach bez podłączania kabli.

  • Własna sieć dystrybucyjna, technologie OZE w tym samochód elektryczny - to szeroka i wielowątkowa inicjatywa oparta o energię odnawialną, wytworzoną wyłącznie na obszarze funkcjonowania klastra, zaspokajając co najmniej 30% łącznego zapotrzebowania odbiorców z tego obszaru - tak kompleksowe podejście reprezentuje...

  • Elektromobilność jako sprzęgło wielosektorowe, jest jednym z najbardziej przyszłościowych obszarów rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej, a jednocześnie zrównoważonej gospodarki, oferującej zarówno wymierne korzyści ekonomiczne, jak również środowiskowe, poprawiając ogólny komfort i jakość życia ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dużych miast.

  • Czy mikrosieci, łańcuch energetyczny, plutonowanie i zamiana baterii EV będą wielkimi zwycięzcami w 2019 roku? Smart Grid Mikrosieci to lokalne sieci energetyczne, które mogą działać autonomicznie lub w połączeniu z większą tradycyjną siecią. Zapewniają one niezależność energetyczną, efektywność i ochronę...

  • Ustawa o elektromobilności nakłada też na samorządy obowiązek stopniowego zwiększania floty autobusów zeroemisyjnych i budowy infrastruktury do ich ładowania. Realizacja nowych przepisów może być trudna – oceniają eksperci.

  • Różnym koncepcjom rozwoju e-mobilności w Polsce, głównie w aspekcie możliwości i ograniczeń technologicznych oraz ekonomicznych, poświęcona jest najnowsza monografia wydana w ramach serii „Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego”. Zawiera ona wyniki badań naukowców i ekspertów dotyczące zarówno perspektyw, jak i barier...

  • Jednym z największych wyzwań związanych z technologiami wiatrowymi jest niestałość wiatru.Jednym z proponowanych rozwiązań mających zaradzić problemom związanym ze zmiennością dostarczanej energii wiatrowej są pojazdy z napędem elektrycznym. Z uwagi na stosowane w nich akumulatory mogą pełnić rolę ważnego „magazynu” energii elektrycznej w skali całego kraju.

  • Podróż superszybkim pociągiem lub samochodem po Europie jest dużo łatwiejsza dzięki stopom miedzi i cyny. Ze względu na korzystniejszy stosunek właściwości elektrycznych i mechanicznych oraz wyższą wytrzymałość w porównaniu z czystą miedzią stop miedzi i cyny jest materiałem, z którego wykonane są profilowane przewody jezdne szybkich kolei w Europie.

  • DecarbEurope jest wielokanałową kampanią, zainicjowaną przez Europejski Instytut Miedzi, przy poparciu dziesięciu stowarzyszeń przemysłowych i dwóch partnerów medialnych. Jej celem jest zaangażowanie decydentów z kręgów polityki i przemysłu w opłacalne ekonomicznie rozwiązania techniczne, z których każde obniży emisje gazów cieplarnianych...

  • Prowadzonych jest kilka projektów dotyczących hybrydowych i elektrycznych autobusów, jak również elektrycznych pojazdów specjalnego przeznaczenia, w celu oceny praktycznego zastosowania innowacyjnych technologii w tych sektorach. W dokumencie przedstawiono szereg zrealizowanych, innowacyjnych koncepcji na przyszłość transportu oraz niszowe zastosowania e-mobliności. Pokazano...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno