zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Więcej pojazdów elektrycznych – elementy do rozważenia przez decydentów politycznych i rola miedzi

Strona główna > Wszystkie publikacje > Elektromobilność > Więcej pojazdów elektrycznych – elementy do rozważenia przez decydentów politycznych i rola miedzi

W prognozie na 2019 rok dotyczącej pojazdów elektrycznych (ang. electric vehicles – EV), Bloomberg New Energy Finance (BNEF) przedstawia przegląd sytuacji i kierunków rozwoju rynku EV, zarówno w Europie, jak i na świecie.

Raport przewiduje, że do 2040 roku, 57% światowej sprzedaży nowych samochodów osobowych będą stanowić pojazdy elektryczne, które będą stanowić 30% światowej floty pojazdów osobowych. Raport przewiduje również, że Europa stanie się drugim co do wielkości rynkiem pojazdów elektrycznych w 2020 roku, po Chinach.

Dane te pokazują, że nadszedł czas, aby decydenci polityczni przygotowali się na rosnący rynek pojazdów elektrycznych, co doprowadzi do większego zapotrzebowania na pewne zasoby, które są niezbędne dla technologii pojazdów elektrycznych, takie jak miedź.

UE poczyniła już postępy w ułatwianiu bardziej zrównoważonego transportu, takie jak pakiet na rzecz „czystej mobilności”, który wprowadził przepisy mające na celu dalszą dekarbonizację sektora. Tego rodzaju prace powinny być kontynuowane w ramach nowego mandatu, tak aby UE była gotowa na przyszłość z większą liczbą pojazdów elektrycznych. W szczególności decydenci polityczni powinni zwrócić uwagę na trzy kluczowe tematy.

1. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych

Jak wynika z raportu BNEF, liczba pojazdów elektrycznych na europejskich drogach będzie nadal rosła w szybkim tempie w nadchodzących dziesięcioleciach. Nawet jeśli wprowadzone zostanie środowisko regulacyjne wspierające wprowadzanie pojazdów elektrycznych, konsumenci będą mieli pewność, że kupują pojazdy elektryczne zamiast tradycyjnych pojazdów tylko wtedy, gdy istnieje infrastruktura służąca do ładowania akumulatorów.

Czytaj: Elektromobilność – potrzebna do transformacji energetycznej

Wymaga to od właścicieli pojazdów elektrycznych możliwości doładowania akumulatora w ciągu nocy w mniej niż trzy godziny w domu, w hotelu lub na publicznym parkingu.  Ważne jest również ułatwienie podróży na duże odległości poprzez instalację punktów szybkiego ładowania na głównych drogach.

Prognoza BNEF dotycząca pojazdów elektrycznych w 2019 roku pokazuje, że w 2018 roku w Europie było już 190 000 publicznych punktów ładowania, ale konieczna jest większa ilość. Eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi proponują instalację ładowarek o mocy 150 kW co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T w celu zwiększenia zasięgu pojazdów elektrycznych.

Infrastruktura ta oznacza jednak zwiększone zapotrzebowanie na zasoby. Miedź jest kluczowym elementem infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych. Każda ładowarka EV do użytku domowego, w tym okablowanie, potrzebuje 2,1 kg miedzi, natomiast ładowarki do pojazdów profesjonalnych, takich jak taksówki, mogą potrzebować do 5,4 kg.

Same pojazdy EV mogą zużywać od dwóch do czterech razy więcej miedzi niż pojazdy tradycyjne. W związku z tym, do wdrożenia takiej infrastruktury potrzebne będą odpowiednie surowce, takie jak miedź.

2. Dalsze inwestycje w technologię akumulatorów

Według raportu BNEF, popyt na akumulatory litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych wzrośnie z około 200 GWh obecnie do ponad 2000 GWh do 2030 roku. Jednocześnie ceny akumulatorów będą nadal spadać, być może o ponad 50%.

Oczekuje się, że zapasy akumulatorów znacznie wzrosną w nadchodzącej dekadzie wraz z rozwojem rynku pojazdów elektrycznych.  Kluczowe znaczenie ma ustanowienie systemu identyfikatora baterii, unikalnego i uporządkowanego kodu systemu baterii, pakietu i modułu, który doprowadzi do efektywnego i wydajnego systemu recyklingu z automatycznym demontażem i specjalnym przetwarzaniem ogniw baterii.

Zobacz też: Polska miedź napędza elektromobilność

Akumulatory EV bazują na miedzi – około 10% masy akumulatora wykonane jest z miedzi, co przekłada się na zapotrzebowanie na 500 ton tego metalu na GWh pojemności.

Ponieważ organy regulacyjne dążą do zwiększenia liczby pojazdów elektrycznych w celu ograniczenia emisji i uzależnienia od paliw kopalnych, technologie produkcji baterii stanowią ważną część rozwiązania i należy utrzymać sprzyjające środowisko regulacyjne, aby wspierać innowacje i recykling.

3. Nadążaj za popytem: więcej pojazdów elektrycznych oznacza więcej zasobów

Jak pokazują powyższe dane liczbowe, absorpcja pojazdów elektrycznych oznacza większe zapotrzebowanie na materiały takie jak miedź. Aby zaspokoić ten zwiększony popyt, potrzebne są wysokie wskaźniki recyklingu, ale także zrównoważone wydobycie.

Jeśli chodzi o miedź, spodziewamy się, że około 250 000 ton rocznie będzie potrzebnych do zasilania europejskiego systemu pojazdów elektrycznych (pojazdy i infrastruktura do ładowania) w połowie lat 30. XX wieku, co odpowiada 7% obecnego rocznego zapotrzebowania w UE.

Wszystko to budzi obawy, czy rzeczywiście jest wystarczająco dużo zasobów, aby zaspokoić ten rosnący popyt i umożliwić wysoki poziom absorpcji pojazdów elektrycznych w nadchodzących dziesięcioleciach. W przypadku miedzi dane są jasne – jest ich wystarczająco dużo. Światowe rezerwy miedzi szacuje się na 830 milionów ton (US Geological Survey [USGS], 2019), a roczne zapotrzebowanie na miedź wynosi 28 milionów ton.

Ponadto, zgodnie z danymi USGS, od 1950 roku zawsze istniało średnio 40 lat rezerw miedzi i ponad 200 lat zasobów, które obejmują rezerwy, odkryte i potencjalnie dochodowe złoża oraz nieodkryte złoża prognozowane na podstawie wstępnych badań geologicznych.

Polecamy: Auta elektryczne w Polsce. Co najbardziej wstrzymuje ich rozwój?

Łączne zasoby miedzi wynoszą 5 mld ton (USGS, 2014 i 2017). Należy pamiętać, że miedź jest z natury okrągła i może być w kółko poddawana recyklingowi bez utraty jakości. Już teraz, 35% światowego zapotrzebowania na miedź pokrywane jest miedzią pochodzącą z recyklingu, osiągając 50% w Europie, co oznacza, że zapotrzebowanie na większą ilość wydobywanej miedzi jest znacznie zmniejszone.

Ważne jest również, aby miedź była wytwarzana w sposób zrównoważony. Z tego powodu, członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Miedzi (ICA) opracowali „Copper Mark”, program oceny wydajności kopalń i rafinerii miedzi w oparciu o odpowiedzialne kryteria produkcji, tak aby inwestorzy i konsumenci miedzi mogli podejmować świadome decyzje.

Wnioski

Te trzy tematy dotyczące pojazdów elektrycznych (infrastruktura ładowania, zarządzanie bateriami i większe zapotrzebowanie na zasoby) powinny być rozważane przez decydentów politycznych w ramach nowego mandatu, aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z pojazdów elektrycznych i osiągnąć wyznaczone cele w zakresie klimatu i energii. UE poczyniła już znaczne postępy, ale aby naprawdę umożliwić przejście na gospodarkę niskoemisyjną, konieczne są dalsze działania.

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.