zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Elektromobilność jako wielosektorowe sprzęgło infrastruktury

Strona główna > Wszystkie publikacje > Elektromobilność > Elektromobilność jako wielosektorowe sprzęgło infrastruktury

Elektrycznie napędzany pojazd nie jest nową technologią. W zasadzie technologia ta znana jest od ponad 100 lat. W ostatnich latach jej rozwój gwałtownie przyspieszył, skokowo przybliżając moment, gdy e-auta zaczną być stosowane na masową skalę. Przed nami wciąż jeszcze wiele wyzwań, takich jak stworzenie kompletnego systemu integrującego infrastrukturę energetyczną i transportową w celu uzyskania optymalnych warunków umożliwiających rozwój elektromobilności, jako realnej alternatywy dla tradycyjnego transportu. Niemniej, nie tylko aspekt technologiczny, ale o wiele bardziej aspekt ekonomiczny ‒ stworzenie nowych modeli biznesowych ‒ i socjospołeczny, będą decydujące o sukcesie elektromobilności, jako wielosektorowego sprzęgła rozwoju infrastruktury.

Jednym z największych wyzwań związanych z zastąpieniem pojazdów konwencjonalnych pojazdami elektrycznymi jest ich zasięg i czas ładowania akumulatora oraz związane z tym koszty. Takie ujęcie jest jednak bardzo ograniczające. E-auto jest bowiem tylko jednym z elementów elektromobilności, którą należy postrzegać przede wszystkim jako integratora systemów – energetycznego, transportu i informatycznego.

Przykładem mogą być stacje ładowania, umożliwiającego bezpieczne i efektywne podłączenie e-auta do sieci elektrycznej. Jednak równie ważnym zadaniem stacji będzie transfer danych i informacji niezbędnych do realizacji i obsługi procesu lądowania/rozładowania, m.in. identyfikacji pojazdu, taryfy oraz płatności.

Pociąga to za sobą określone wyzwania biznesowe. W celu realizacji skoordynowanego i zintegrowanego systemu elektromobilności, ze wszystkimi jego możliwościami, funkcjami i komponentami niezbędne jest stworzenie jednolitych standardów dla poszczególnych elementów systemu, obejmujących m.in. typy przetwarzanych danych, interfejsy czy protokoły przesyłu.

Problem ten jest widoczny już dziś, bowiem e-auta w zależności od modelu i systemu ładowania (prąd stały/zmienny) posiadają możliwość poboru mocy od 3,7kW do 170kW. Zaspokojenie potrzeb kierowców może wiec wymagać zróżnicowanych rozwiązań technologicznych, pociągając za sobą większe nakłady inwestycyjne.

Czytaj: Auta elektryczne. Wpływ na transport oraz zmniejszenie emisji CO2. 

Należy tutaj zauważyć, iż standaryzacja w dziedzinie elektromobilności znajduje się w dosyć zaawansowanym stadium, przynajmniej teoretycznie, np. dzięki Protokołowi ISO IEC 15118 do komunikacji pełnokanałowej między e-autem, a stacją lub dzięki standardowi IEC 61850 w kierunku systemu elektroenergetycznego. Niemniej, wciąż jeszcze nie znajduje miejsca w seryjnych produktach z obszaru elektromobilności.

Myśląc o elektromobilności poza względami technicznymi należy wziąć pod uwagę aspekt użyteczności ekonomicznej i możliwości tworzenia oraz rozwijania nowych usług czy modeli biznesowych. W tym względzie potencjał ten już dziś jest bardzo obiecujący. Można powiedzieć, że elektromobilność jako technologia obecna w różnych infrastrukturach (energia, transport, ICT) i grupach użytkowników (prywatna, przemysłowa, publiczna), a zatem również na różnych rynkach, ma ogromny potencjał w zakresie generowania ekonomicznej wartości dodanej, ale również ze względu na dużą liczbę uczestników może prowadzić do tworzenia kompleksowych modeli biznesowych, m.in.:

a). usługi mobilności dla osób prywatnych i logistyki o niskim poziomie hałasu (np. CarSharing i krótkotrwałe użytkowanie aut) ze szczególnym potencjałem korzyści dla producentów pojazdów i dostawców;

b). usługi sieciowe, zarówno lokalne, jak i regionalne dla sieci elektroenergetycznych niskich i średnich napięć (regulacja napięcia, asymetrii, poprawy jakości energii, aż po dostarczanie mocy zwarciowej, bądź wsparcie regulacji częstotliwości). Szczególnymi beneficjentami tego modelu są zakłady energetyczne, spółki dystrybucyjne, producenci aut i operatorzy flot pojazdów;

c). usługi dostawcy infrastruktury i komponentów. Obejmują one między innymi sprzedaż klasycznych produktów, takich jak stacje ładowania, a także nowe usługi, takie jak rozliczenie i opomiarowanie.

Podsumowując należy stwierdzić, iż elektromobilność jako sprzęgło wielosektorowe, jest jednym z najbardziej przyszłościowych obszarów rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej, a jednocześnie zrównoważonej gospodarki, oferującej zarówno wymierne korzyści ekonomiczne, jak również środowiskowe, poprawiając ogólny komfort i jakość życia ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dużych miast.

Polecamy: Transport miejski i autobusy elektryczne. Korzyści dla miast i ludności (RAPORT DecarbEurope). 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.