zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

46 mld zł potrzebne do zastąpienia napowietrznych linii elektroenergetycznych kablowymi

Strona główna > Wszystkie publikacje > Kable energetyczne > 46 mld zł potrzebne do zastąpienia napowietrznych linii elektroenergetycznych kablowymi

Takie środki są potrzebne, żeby nasze sieci elektroenergetyczne osiągnęły poziom skablowania porównywalny do Europy Zachodniej.

Jak wskazuje PTPiREE – wydatki na zmianę struktury sieci średnich napięć wraz z innymi niezbędnymi inwestycjami wyniosłyby 32,7 mld zł, a w przypadku sieci niskich napięć 13,3 mld zł. Mówimy oczywiście o osiągnięciu poziomu kablowania sieci, który w europie zachodniej sięga około 75 proc. w sieciach średnich napięć i ok. 65 proc. w przypadku sieci niskich napięć. Taki poziom skablowania powoduje oczywiście wzrost bezpieczeństwa (niezależność od warunków atmosferycznych) oraz najniższy wskaźnik przerw w dostawach, podkreślają także eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi.

Polityka energetyczna Polski 2040. Analiza kierunków najważniejszych zmian – Europejski Instytut Miedzi

W Polsce skablowanych jest ok. 25 proc. sieci SN i ok. 33 proc. sieci NN. Oczywiście koszty skablowania sieci są wyższe niż budowa linii napowietrznych, jednak linie napowietrzne są bardziej narażone na ekstremalne warunki pogodowe. Pierwszym krokiem, jakie może poprawić sytuację, jest kablowanie linii napowietrznych zaczynając od  terenów leśnych i zadrzewionych, co wykazała też analiza PTPiREE. Ważnym elementem strukturalnym, wpływającym na inwestycje w tym obszarze, będzie wypracowanie Krajowego Planu automatyzacji sieci elektroenergetycznej oraz zmiany technologii z linii napowietrznych na kablowe, o którym mówiono już w 2018 r. (Ministerstwo Energii), a który ma stanowić ważny element polityki energetycznej Polski. Jak wskazuje analiza PTPiREE, polska sieć mogłaby dorównać europejskim standardom ok. 2035 roku, pod warunkiem oczywiście wprowadzenia odpowiednich zmian prawnych i administracyjnych oraz przy zabezpieczeniu finansowania na ten cel.

Kablowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej. Jest ważna zapowiedź

Eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi, także w uwagach skierowanych do Ministerstwa Energii w kontekście Polityki Energetycznej 2040, już zadeklarowali chęć współpracy w zakresie osiągania przez Polskę wskaźników europejskich w tym zakresie.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.