zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły

 • Denzil Walton

  Elektrownie szczytowo-pompowe. Przegląd technologii

  Energia wodna jest nie tylko odnawialnym i zrównoważonym źródłem energii, ale jej elastyczność i zdolność do magazynowania umożliwiają poprawę stabilności sieci i wspierają instalowanie innych źródeł, pracujących w sposób nieciągły, takich jak wiatr i energia słoneczna....

 • Juliana Subtil Lacerda

  Niedopasowanie mocy zainstalowanej i generowanej...

  Polityka w celu ograniczenia zmian klimatu i realizacji bezpieczeństwa energetycznego stymuluje gwałtowny wzrost mocy zainstalowanej ze źródeł odnawialnych w skali globalnej. Jednak wzrost zainstalowanej mocy ze źródeł odnawialnych nie jest równoznaczny z ilością generowanej przez nie...

 • Guy Kaiser

  Dobre praktyki dotyczące elastycznych i funkcjonalnych...

  W ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na elastyczne i funkcjonalne instalacje elektryczne w domach i mieszkaniach zwiększało się z dnia na dzień. Zmieniające się warunki życia i nawyki, ewoluujące potrzeby, dostępność nowych technologii i świadomość znaczenia efektywnego...

 • Aedan Kernan

  Wykorzystanie nisz w energetyce wodnej

  Według obliczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Europa Zachodnia wykorzystuje 87% opłacalnej ekonomicznie mocy w sektorze małych elektrowni wodnych. W Europie Północnej odsetek ten wynosi 95%. Przedsiębiorstwa innowacyjne w segmentach niszowych poszukują...

 • Fernando Nuño

  Prognozowanie w systemach fotowoltaicznych i solarnych

  Niniejszy raport opisuje aktualny stan wiedzy w dziedzinie modeli prognozowania na użytek energetyki solarnej i fotowoltaiki, ułatwiających integrację systemów fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym i redukcję związanych z tym niepewności.

 • Technologia generatorów turbin wiatrowych

  Główne rozdziały niniejszego Poradnika są poświęcone analizie ogólnych tendencji w technologii turbin wiatrowych i związanych z tym prognoz rynkowych. Kluczowym czynnikiem są rygorystyczne wymagania kodeksu sieciowego narzucone przez Operatorów Systemu Przesyłowego (OSP).

 • Denzil Walton

  Energetyka wiatrowa: Zmniejszanie różnicy między...

  Dlaczego moc zainstalowana elektrowni wiatrowych pozostaje w tyle za generacją? Jakie strategie są potrzebne do zredukowania tej rozbieżności? W ciągu ostatniej dekady energia odnawialna wykazuje bardzo wysokie tempo ekspansji. W latach 2004–2013 zdolność generacji ze źródeł...

 • Denzil Walton

  Smart grid: inteligentna sieć dla potrzeb energii...

  Konwencjonalne sieci elektroenergetyczne wraz ze wzrostem populacji i globalnej industrializacji osiągają granice swoich możliwości. W konsekwencji zachodzi potrzeba opracowania systemu elektroenergetycznego o wysokiej niezawodności, zdolności do samoregulacji i efektywnego energetycznie, który umożliwi integrację generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.

 • Tom Capiau

  Zarządzanie energią

  Cel zarządzania energią jest podobny do koncepcji "Trias Energetica" (triada energii) i ma za zadanie zmniejszenie marnotrawienia energii, poprawę efektywności energetycznej i zwiększenie udziału energii odnawialnej. Obecnie przedsiębiorstwa mają coraz silniejsze motywacje do wdrażania...

 • dr inż. Przemysław Komarnicki

  Wykorzystanie techniki i urządzeń do pomiarów...

  Zwiększająca się liczba komponentów sieci stwarza wiele wyzwań odnośnie oceny stanu systemu, zwłaszcza w sieciach dystrybucyjnych. W artykule „Wykorzystanie techniki i urządzeń do pomiarów synchronicznych (Phasor Measurement Units) w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Aktualny...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno