zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Raport: „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”

Strona główna > Wszystkie publikacje > Elektromobilność > Raport: „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”

Różnym koncepcjom rozwoju e-mobilności w Polsce, głównie w aspekcie możliwości i ograniczeń technologicznych oraz ekonomicznych, poświęcona jest najnowsza monografia wydana w ramach serii „Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego”.

Zawiera ona wyniki badań naukowców i ekspertów dotyczące zarówno perspektyw, jak i barier w rozwoju e-mobilności, która wymaga bliskiej współpracy trzech sektorów: transportowego, energetycznego i teleinformatycznego. Temat ten jest obecnie kluczowy w szerokiej dyskusji związanej z przyszłością rozwoju światowych systemów społeczno-gospodarczych. Także Polska stawia na e-mobility, czego potwierdzeniem jest Plan rozwoju elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjęty przez rząd w marcu 2017 roku.

Wspomniane opracowanie jest krokiem w kierunku usystematyzowania posiadanej wiedzy oraz wskazania możliwych kierunków rozwoju sektorów sieciowych, przede wszystkim w miastach. Zebrane materiały zostały ułożone w dwóch częściach: w pierwszej części przedstawiono koncepcje rozwoju e-mobilności (m.in. w świetle polityki klimatycznej i transportowej Unii Europejskiej i Polski , rozwoju autonomicznych systemów transportowych, ale też rozwoju świata wirtualnego i jego wpływu czy technologii i rynku dronów), druga prezentuje natomiast perspektywy rozwoju samochodów elektrycznych w Polsce (np. technologie magazynowania energii, potencjał car-sharingu czy instrumenty wsparcia e-mobilności).

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.