zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Bank Światowy, Niemcy, Rio i Anglo utworzyli Fundusz dla Inteligentnej Kopalni

Strona główna > Archiwa wpisów > Bank Światowy, Niemcy, Rio i Anglo utworzyli Fundusz dla Inteligentnej Kopalni

Bank Światowy uruchomił w maju Inteligentny Klimatyczny Zakład Górniczy (ang. Climate-Smart Mining Facility), pierwszy w historii fundusz poświęcony wydobywaniu minerałów w sposób przyjazny dla klimatu i zrównoważony.

Fundusz będzie wspierał zrównoważone wydobycie i przetwarzanie minerałów i metali wykorzystywanych w technologiach czystej energii, takich jak: wiatr, energia słoneczna oraz akumulatory do przechowywania energii i pojazdów elektrycznych.

Bank Światowy zamierza zainwestować łącznie 50 milionów dolarów, które mają zostać uruchomione w ciągu 5 lat. Fundusz skoncentruje się na działaniach związanych z czterema głównymi tematami: łagodzenie skutków zmian klimatycznych; dostosowanie się do zmian klimatycznych; ograniczanie skutków materiałowych i tworzenie możliwości rynkowych, przyczynianie się do dekarbonizacji i ograniczania skutków materiałowych w całym łańcuchu dostaw kluczowych minerałów potrzebnych dla technologii czystej energii.

Obiekt rozwija się na podstawie raportu Banku Światowego pt. “Rosnąca rola minerałów i metali w przyszłości niskoemisyjnej”, w którym stwierdzono, że przyszłość niskoemisyjna będzie znacznie bardziej intensywna pod względem zużycia minerałów niż scenariusz zakładający niepodejmowanie żadnych działań.

Czytaj: Technologie w klastrze energii udowadniają swoją przydatność 

Światowe zapotrzebowanie na strategiczne minerały takie jak: lit, grafit i nikiel wzrośnie odpowiednio o 965%, 383% i 108% do 2050 r., zgodnie z zaktualizowanymi prognozami Banku Światowego z 2018 r., które opierają się na założeniu, że kraje wdrożą Porozumienie Paryskie.

Wielostronny fundusz powierniczy będzie współpracował z krajami rozwijającymi się i gospodarkami wschodzącymi w celu wdrożenia zrównoważonych, odpowiedzialnych strategii i praktyk w całym łańcuchu wartości surowców mineralnych.

Partnerami są niemiecki rząd i firmy z sektora prywatnego, Rio Tinto i Anglo American. Fundusz dla Inteligentnej Kopalni (ang. Climate Smart Mining Fund) będzie również pomagał rządom w budowaniu solidnej polityki, norm regulacyjnych i prawnych, które promują inteligentne pod względem klimatycznym górnictwo i stwarzają sprzyjające środowisko dla kapitału prywatnego.

Projekty mogą obejmować wspieranie włączania energii odnawialnej do działalności górniczej, biorąc pod uwagę fakt, że sektor górniczy odpowiada za 11% światowego zużycia energii, a działalność górnicza na odległych obszarach często opiera się na oleju napędowym lub węglu; wspieranie strategicznego wykorzystania danych geologicznych w celu lepszego zrozumienia “strategicznych zasobów mineralnych”; inteligentne leśnictwo; zapobieganie wylesianiu i wspieranie zrównoważonych praktyk zagospodarowania terenu; zmiana przeznaczenia terenów kopalń i recyklingu minerałów oraz wspieranie krajów rozwijających się w celu przyjęcia podejścia opartego na gospodarce cyrkulacyjnej i ponownego wykorzystania minerałów w sposób przyjazny dla środowiska.

Polecamy: Czym jest pakiet czystej energii i jakie są jego konsekwencje w świetle przyjętych w 2019r. ustaw dot. rynku energii elektrycznej? 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.