zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Energa inwestuje w modernizację i odtworzenie majątku sieciowego

Strona główna > Archiwa wpisów > Energa inwestuje w modernizację i odtworzenie majątku sieciowego

Data
Tagi

Na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku na wszystkich poziomach napięć, Energa przeznaczyła w 2019 roku blisko 600 mln zł

Potrzeby w zakresie odnawialnych źródeł energii i wdrażania rozwiązań z obszaru sieci inteligentnych – to główne kierunki inwestycyjne Energa Operator. W ramach inwestycji zrealizowano m.in. przebudowę ponad 670 km linii napowietrznych na linie kablowe i przewody izolowane oraz wymianę blisko 50 km niesieciowanych kabli SN. W długookresowej strategii inwestycyjnej Energi Operatora kablowanie sieci na obszarach leśnych i zadrzewionych ma charakter priorytetowy.

Kablowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej

Energa Operator aktywnie zabiega również o dofinansowanie zewnętrzne, a wszystkie projekty, o których wsparcie wnioskowano, otrzymały pozytywną rekomendację i kwotę ponad 200 mln zł w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wśród inicjatyw związanej z kablowaniem i izolowaniem sieci SN w 2019 roku Energa wymienia między innymi projekt skablowanego odcinka linii napowietrznej Olsztyn 1- Jeziorany (ponad 15 km). Spółka zwraca też uwagę na wymianę linii napowietrznych SN na linie kablowe na terenach leśnych i zadrzewionych, do elektrowni wodnej Rosnowo (8 km) oraz relacji GPZ Drawsko-Ostrowice (7 km). Energa Operator modernizowała też linie napowietrzne SN wymieniając przewody na izolowane, wśród tego typu projektów była wymian przewodów na linii GPZ Rypin – Okalewo (ponad 39 km) Krzynia – Strzegomino (ponad 7 km) oraz na terenie gmin Borne Sulinowo oraz Czaplinek (6 km). Na rozbudowę sieci WN przeznaczono nakłady inwestycyjne o prawie trzykrotnie większej wartości niż w roku poprzednim, a w obiektach zastosowane zostały najnowsze rozwiązania techniczne i zabezpieczeniowe, a dodatkowe pola rezerwy umożliwią szybką realizację zapotrzebowania na moc przyłączeniową. Energa Operator kontynuuje również realizację kluczowych inicjatyw, których celem jest systematyczna poprawa wskaźników SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index) oraz SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index). Osiągnięte w 2019 roku wyniki – SAIDI na poziomie 126,9 minut na odbiorcę oraz SAIFI na poziomie 2,02 przerw na odbiorcę są najlepszymi, jakie do tej pory uzyskała spółka.

46 mld zł potrzebne do zastąpienia napowietrznych linii elektroenergetycznych kablowymi

Energa Operator podkreśla, że osiągnięcie takich rezultatów możliwe było w dużej mierze dzięki sukcesywnej poprawie stanu technicznego sieci oraz coraz szerszemu stosowaniu i udoskonalaniu technologii prac pod napięciem i wprowadzaniu nowoczesnych środków łączności w zarządzaniu siecią.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.