zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Energia z OZE coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnego wytwarzania

Strona główna > Archiwa wpisów > Energia z OZE coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnego wytwarzania

Data
Tagi

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podkreśla spadający koszt produkcji energii odnawialnej, co jego zdaniem powinno zapewnić jej istotny udział w krajowym miksie energetycznym.

W komentarzu zamieszczonym w sprawozdaniu z działalności Urzędu Regulacji Energetyki za 2018 r., prezes URE Maciej Bando podkreśla, że wyniki przeprowadzonej przez Urząd w ubiegłym roku aukcji dla energetyki odnawialnej pokazały, że staje się ona coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnego wytwarzania. Wyniki aukcji z listopada 2018 roku wskazują ogólnoeuropejski trend tj. cena energii wytwarzanej w OZE zrównuje się z ceną energii konwencjonalnej. W aukcji, o której mowa – średnia cena z ofert objętych gwarancjami sprzedaży energii wyniosła 196,17 zł/MWh. Najniższa zgłoszona cena wyniosła 157,8 zł/MWh, a najwyższa, zakwalifikowana do wsparcia sięgnęła 216,99 zł/MWh.

Polska ma największy potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej spośród wszystkich krajów bałtyckich

Jak wskazuje Prezes URE w sprawozdaniu z działalności za 2018, energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjna i winna stanowić istotny składnik polskiego miksu energetycznego, co potwierdza m.in niewielki udział dodatkowych instrumentów wsparcia.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.