zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Kategoria: Seminaria
 • Celem spotkania będzie dyskusja społecznych uwarunkowań rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. W szczególności skupimy się na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia istniejących klastrów energii i tych dopiero powstających. Ważnym kontekstem spotkania będą zmiany oraz ich konsekwencje dla spółdzielczości energetycznej czy zachowań prosumenckich. 

 • PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiona zostanie koncepcja Sector Deal – trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy rządem Wielkiej Brytanii, inwestorami oraz przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej.

 • Aukcje OZE odbędą się jeszcze w tym roku. W aukcjach, na podstawie oferowanych przez producentów energii cen, wyłonione zostaną najbardziej konkurencyjne instalacje i to one uzyskają 15-letnie wsparcie. Szansę na zdobycie kontraktów na sprzedaż energii po gwarantowanej cenie mają projekty o łącznej mocy 2,5 GW (koszyk wiatrowy dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW).

 • Zapraszamy na spotkanie inaugurujące działalność Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych "Morskie Inwestycje Energetyczne" - nowego projektu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. W cyklu warsztatów, publikacji i szkoleń przekujemy doświadczenie ekspertów na dobre praktyki rozwoju projektów energetycznych na morzu. Temat pierwszego z...

 • Seminarium Dolnośląskie dla projektantów instalacji elektrycznych niskich napięć, biur projektowych oraz inwestorów instytucjonalnych

 • Akademia OFFSHORE to program szkoleń i seminariów dotyczących morskiej energetyki wiatrowej, realizowany przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki we współpracy z Instytutem Morskiem w Gdańsku (IMG) oraz partnerami branżowymi. Partnerami branżowymi pilotażowej fazy Akademii OFFSHORE w 2012 były Det Norske Veritas (DNV) oraz GL Garrad Hassan (GL).

 • Seminarium “Corporate Power Purchase Agreement (PPA)” odbędzie się 19 września 2019 roku w Warszawie. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim.
  Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.

 • Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), który pod koniec czerwca dostał „zielone światło” od rządu, może trafić do Sejmu na posiedzenie odbywające się od 17 do 19 lipca. W planowanych na rok 2019 aukcji OZE przewidziano m.in. wsparcie...

 • Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), który pod koniec czerwca dostał „zielone światło” od rządu, może trafić do Sejmu na posiedzenie odbywające się od 17 do 19 lipca. W planowanych na rok 2019 aukcji OZE przewidziano m.in. wsparcie dla 2,5 GW mocy wiatrowej na lądzie.
  PSEW wraz z ekspertami przybliżą wszystkie najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy podczas seminarium dnia 23 lipca.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno