zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

IEO: 1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020 r.

Strona główna > Archiwa wpisów > IEO: 1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020 r.

Data
Tagi

Instytut Energetyki Odnawialnej szacuje się, że skumulowana moc w systemach fotowoltaicznych może przekroczyć 1,2 GW w 2020 r. W ocenie IEO byłby to nie tylko ilościowy, ale i jakościowy przełom w branży fotowoltaicznej.

IEO przypomina, że w ubiegłorocznym raporcie “Rynek Fotowoltaiki w Polsce” oszacowano moc zainstalowaną w systemach fotowoltaicznych (PV) w 2016 roku na ok. 200 MW.

Jak ocenie IEO wzrost mocy farm fotowoltaicznych w 2016 roku był umiarkowany i stanowił ok. 10 proc. całego przyrostu mocy. Jak podkreśla Instytut 2016 rok był przełomowy dla systemu wsparcia energii elektrycznej z OZE, gdyż osłabiono uchwalony w 2015 roku system wsparcia dla prosumentów, zamknięta została możliwość wspierania nowych inwestycji w systemie świadectw pochodzenia i otwarta została możliwość uzyskania wsparcia w nowym systemie aukcyjnym.

Jednocześnie według IEO po wynikach pilotażowych aukcji 2016/2017 widać, że system aukcyjny najlepiej służy technologii fotowoltaicznej, która dojrzała do odegrania znacznie większej niż dotychczas roli w sektorze OZE i w polskiej energetyce. W opinii IEO, w latach 2017/2018 fotowoltaika wyjdzie z niszy i już do końca 2020 roku może stać się jedną z wiodących technologii OZE pod względem mocy zainstalowanej, a system aukcyjny zmieni diametralnie dzisiejszy obraz branży.

Analizy przygotowane w IEO prowadzą do wniosku, że realnym jest oczekiwanie, aby na podstawie przyjętego przez rząd w dniu 6 marca projektu nowelizacji ustawy o OZE, w efekcie tegorocznych aukcji na energię OZE, zainstalowanych zostało ok. 750 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Całość oferowanego do wykorzystaniu wolumenu w koszyku aukcyjnym dla źródeł o mocy poniżej 1 MW nie zostanie wykorzystana, choćby z uwagi na konkurencje z energetyką wiatrową i pewne ograniczenia budżetowe w systemie aukcyjnym, ale z drugiej strony duże wielomegawatowe projekty fotowoltaiczne lokalizowane na obszarach przemysłowych podejmą konkurencję z farmami wiatrowymi. Dodatkowo według IEO można oczekiwać budowy ok. 400 MW nowych mocy fotowoltaicznych z pierwszej i drugiej aukcji OZE. IEO szacuje, że skumulowana moc w systemach fotowoltaicznych może przekroczyć 1,2 GW na 2020 r.


Czytaj również:

Prawie 99 GW nowych mocy w PV w 2017 roku

Energia słoneczna. Zobacz raport

Prawie 193 MW w przyłączonych do siec instalacjach PV w Polsce na koniec 2016 r.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno