zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Inwestycje w OZE a premie termomodernizacyjne

Strona główna > Archiwa wpisów > Inwestycje w OZE a premie termomodernizacyjne

W dniu 10 września br., na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

W podpisanym dokumencie zostało przewidziane zwiększenie działalności Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którego dodatkowym zadaniem jest rozszerzenie dofinansowania poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków z wielkiej płyty oraz poprawy stanu technicznego budynków komunalnych. W przyjętym projekcie znalazł się zapis, który zakłada pomoc samorządom gminnym w działaniach, które mają służyć poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, należących do składu mieszkaniowego gminy.

Efektywność energetyczna. Budownictwo pasywne i zeroenergetyczne w gospodarstwach rolnych

Wsparcie pieniężne będzie przydzielane na inwestycje termomodernizacyjne i remontowe, które mają wynosić maksymalnie 60% kosztów przedsięwzięcia. O pomoc mogą także prosić właściciele budynków z wielkiej płyty i mogą starać się o dofinansowanie 50% kosztów przedsięwzięcia. Możliwe jest podniesienie premii termomodernizacyjnej w przypadku inwestycji w OZE, która może wynieść 21%. W przepisach uwzględniono minimalną moc zainstalowaną 2kW w przypadku domów jednorodzinnych, a 10kW dla pozostałych nieruchomości. Zapis ten ma na celu eliminację inwestorów, którzy instalują OZE aby skorzystać z większej premii.

Efektywność energetyczna w budownictwie – wyzwań wiele, a świadomość niewielka

Rząd oszacował, że koszty rozwiązań planowanych w projekcie wyniosą ponad 2 miliardy złotych, z czego 70% trafi do samorządów gminnych. Projekt ma zostać zrealizowany w latach 2020-2029. Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku, jeśli projekt poprawnie przejdzie proces legislacyjny.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.