zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Efektywność energetyczna w budownictwie – wyzwań wiele, a świadomość niewielka

Strona główna > Wszystkie publikacje > Automatyka budynków > Efektywność energetyczna w budownictwie – wyzwań wiele, a świadomość niewielka

Dyrektywy Unii Europejskiej oraz krajowe dokumenty stawiają bardzo ambitne cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

W szczególności od 2021 r. wszystkie nowe budynki będą musiały odpowiadać wymaganiom tzw. budynku niemal zeroenergetycznego, a do 2050 r. ma być przeprowadzona modernizacja wszystkich budynków istniejących, aby i one spełniały te wymagania Tymczasem świadomość wyzwań związanych z tymi przepisami jest cały czas na niewielkim poziomie. Kwestie te zostały podjęte w publikacji “Nowoczesne budynki energoefektywne. Znowelizowane warunki techniczne”, a także w trakcie debaty eksperckiej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz debaty podczas Kongresu Europy Centralnej i Wschodniej “Z pokorą do energii”. Jak wskazują eksperci – zapotrzebowanie energii związanej z użytkowaniem budynków decyduje o ponoszonych kosztach ich eksploatacji, wpływie użytkowania budynku na środowisko naturalne, a także o jakości środowiska, w którym przebywają użytkownicy budynku – a zatem o komforcie życia i stanie zdrowia.

Na czym polega automatyka budynków?

Budynki odpowiadają za ok. 40 proc. emitowanego CO2, a także ok. 40 proc. zużywanej energii, co pokazuje jak ważny jest to sektor. W przypadku budynków publicznych, zasadniczą zmianą jest, że maksymalne zapotrzebowanie na energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi od tego roku 45 kWh na mkw. rocznie, co jest możliwe do realizacji tylko z udziałem energii z OZE. Jak podkreślał w trakcie debaty eksperckiej w Katowicach przedstawiciel GPP – Mirosław Czarnik, wśród technologii wykorzystanych w kompleksie, znalazł się m.in. system trigeneracji, który zasilany gazem ziemnym pozwala na jednoczesną produkcję energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej, a także fotowoltaika, pompy ciepła, windy odzyskujące energię czy wykorzystanie wód opadowych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań koszty eksploatacji są o 60 proc. niższe niż standardowych obiektów.

Budynki mogą zużywać o 80 proc. mniej energii niż dziś. Co jest niezbędne?

Jak mówiła podczas debaty w Katowicach Dorota Jezierska, przedstawiciel firmy Danfoss Poland dostępne rozwiązania dotyczące automatyki budynków pozwalają na bardzo dużą regulację i optymalizację zużycia energii zarówno w budynkach publicznych, jak i mieszkalnych. Ważną rolę w procesie poprawy efektywności odgrywa także cyfryzacja budynków (czujniki, internet rzeczy). Jak wskazał podczas debaty “Z pokorą do energii”  Michał Bar – ekspert Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego – poprawa efektywności to także przestrzeń dla nowych biznesów, co oznacza z kolei nowe miejsca pracy, a spory potencjał jest także w istniejących już obiektach, które wymagają nowoczesnych inwestycji modernizacyjnych.

Zielone i bardziej ekologiczne miasta? Bez miedzi ani rusz

Obecnie nie jest już wyzwaniem ocieplenie budynków, należy zdecydowanie przejść do fazy rozwiązań inteligentnych, opartych w większej mierze o automatykę. Ważnym podkreślenia jest fakt, że w Polsce przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na działania zwiększające efektywność energetyczną, mogą liczyć na duże wsparcie m.in. z Banku Gospodarstwa Krajowego, NFOŚiGW, środków unijnych czy System “Białych Certyfikatów”.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.