zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zielone i bardziej ekologiczne miasta? Bez miedzi ani rusz

Strona główna > Wszystkie publikacje > Automatyka budynków > Zielone i bardziej ekologiczne miasta? Bez miedzi ani rusz

Miasta rozwijają się w bezprecedensowo szybkim tempie. Szacuje się, że do 2050 r. ponad dwie trzecie ludności świata będzie mieszkać w miastach. Ten szybki rozwój niesie ze sobą liczne problemy i wyzwania jak poradzić sobie z zanieczyszczeniem powietrza, rosnąca liczbą odpadów czy nadmiernym zużyciem energii. Jednocześnie pojawia się coraz więcej rozwiązań, które są antidotum na te problemy. Jest to inteligentne budownictwo, które stawia na efektywność energetyczna i ekologię, a do rozwiązań wykorzystuje m.in. miedź.

Miasta odpowiadają za 70-80% całkowitego zużycia energii w UE i mniej więcej taki sam udział mają w emisji CO2. Połowę z tych wartości generują wyłącznie budynki (ponad 35 procent).

Inteligentne i ekologiczne miasta są kluczem do zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości. Nowoczesne technologie umożliwiają budowanie neutralnie energetycznych budynków. Są przyjazne one dla naszej planety, mają mniejszy tzw. ślad wodny, wytwarzana jest mniejsza ilość odpadów oraz zwiększa się recykling. Co najważniejsze, inteligentne budownictw  przyczynia się do tworzenia lepszych miast dla ludzi i bardziej wydajnego transportu.

Miasta jako ośrodki wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i innowacji, mogą stanowić — i stanowią — integralną część rozwiązania. W ciągu ostatnich lat mogliśmy obserwować, jak przedstawiciele miejskich władz robią krok do przodu i stają się liderami przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz budowania bardziej zrównoważonej przyszłości; angażują się w zmiany i stymulują je w szybszym tempie, niż mogą to robić rządy poszczególnych krajów.

Dzięki zwiększeniu inwestycji we właściwą infrastrukturę — od połączonych sieci ciepłowniczych i energetycznych po magazynowanie energii cieplnej i elektrycznej, od elektrycznego transportu po inteligentne światła na skrzyżowaniach i trwałe systemy zaopatrzenia w wodę — gospodarka wielu miast i obszarów miejskich staje się bardziej zrównoważona i elastyczna wobec rosnącej presji społeczno-gospodarczej i środowiskowej.

Jakie działania podejmuje UE?

Proces przekształcania miast w bardziej ekologiczne i inteligentne nie dokona się jednak z dnia na dzień. Potrzebne są do tego odpowiednie ramy prawne, tak aby na rzecz idei zrównoważonego rozwoju zaangażowali się wszyscy, a nie tylko ci, którzy ją zapoczątkowali.

Na szczęście miasta nie są osamotnione w swojej trosce o kwestie związane z klimatem, energią i środowiskiem. W ostatnich latach Komisja Europejska poświęca więcej uwagi kwestii miast, przeznaczając dla nich specjalny fundusz, wspierając partnerstwa miast, tworząc programy budowania zdolności i wymiany doświadczeń oraz podejmując inicjatywy takie jak nagroda Zielona Stolica Europy oraz Zielony Tydzień UE.

Prawodawcy unijni zajęli się problemem śladu środowiskowego budynków, zmieniając dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Dokument ten wprowadza m. in. wymóg, by do 31 grudnia 2020 (do końca 2018 roku w przypadku budynków publicznych) wszystkie nowe budynki miały poziom emisji bliski zeru. Dyrektywa nakazuje również, by nowe lub przechodzące większe prace remontowe budynki niemieszkalne były wyposażone w infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych.

Dzięki tym nowym inicjatywom Unia Europejska zmierza we właściwym kierunku i daje wyraźny sygnał obywatelom, inwestorom i władzom państwowym, że najwyższa pora działać. Jednak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Miedź ma kluczowe znaczenie dla tych wysiłków.

CZYTAJ: Technologie energooszczędne dla budynków. Korzyści z automatyki

Zielony i ekologiczny budynek? 

Nie ma jednej definicji tego, czym jest budownictwo ekologiczne. Ogólnie budynek ekologiczny to taki, którego projekt, konstrukcja i funkcjonowanie sprzyjają zmniejszeniu lub eliminacji negatywnego wpływu na klimat i środowisko, a nawet oddziałują na nie pozytywnie.

Trzy główne normy dotyczące ekologicznego i zdrowego budownictwa, które mają obecnie wpływ na rynek budowlany, to LEED, ASHRAE 189.1 i WELL. Standardy te dotyczą wielu aspektów budowli — od elewacji przez instalację elektryczną i wodociągową oraz systemy techniczne budynku aż po wykorzystane systemy energii odnawialnej.

Dane dotyczące efektywności środowiskowej produktów i materiałów użytych do budowy również są uwzględnione w powyższych standardach. Im bardziej ekologiczny i zdrowy budynek, tym więcej miedzi zawiera, ponieważ jest ona kluczowym komponentem rozwiązań poprawiających efektywność środowiskową i energetyczną.

Wraz ze wzrostem popytu na bardziej zrównoważone opcje budowlane, inteligentne i ekologiczne budownictwo staje sięcoraz bardziej opłacalne i pożądane na globalnym rynku budowlanym.

Miedź daje ogromne wsparcie w budowaniu ekologicznych miast

Miedź, jako trwały metal o długiej żywotności i pełnej zdolności do recyklingu, odgrywa kluczową rolę w okablowaniu, hydraulice, ogrzewaniu i chłodzeniu, oświetleniu i dachach budynków.

Według ostatniego raportu opracowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Miedzi (International Copper Association, ICA) miedź ma ponad sto zastosowań, które sprzyjają bardziej ekologicznemu i zdrowszemu budownictwu oraz poprawiają ogólną efektywność środowiskową budynków.

Miedź: współny element ekologicznych budynków

Dlaczego budynki mają znaczenie? Budynki odpowiadają obecnie za jedną trzecią zużycia energii na świecie, a wykorzystanie energii w budynkach stanowi 80% całkowitego zużycia energii w niektórych regionach. Jeśli dodamy do tego fakt, że w krajach rozwiniętych ludzie spędzają 90% czasu w pomieszczeniach, stanie się jasne, że zrównoważona i niskoemisyjna gospodarka przyszłości jest możliwa tylko pod warunkiem zapewnienia znacznie bardziej ekologicznego, inteligentnego i zdrowego budownictwa.

CZYTAJ TAKŻE: Współdziałanie inteligentnych budynków i sieci smart grid

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.