zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Jaki mix energetyczny?

Strona główna > Archiwa wpisów > Jaki mix energetyczny?

W Polsce toczy się niekończąca dyskusja o tym, jak ukształtuje się mix energetyczny, ile energii będzie pochodzić z jakiego rodzaju paliw

Tymczasem uruchomienie programu Energia Plus spowodowało ożywienie takiej energetyki obywatelskiej, prosumenckiej i w niedalekiej przyszłości polski mix energetyczny w większym stopniu będzie kształtowany przez obywateli niż polityków – powiedział Leszek Juchniewicz, przewodniczący Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER. W sierpniu tego roku ruszył tzw. Pakiet Prosumencki, będący częścią rządowego programu Energia Plus. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą produkować energię do użytku własnego w mikroinstalacjach do 50 kW i rozliczać się z nadwyżek energii w opłacalnym dla nich systemie opustów. Z takiej szansy skorzystają również spółdzielnie energetyczne, które mogą być tworzone na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich – podkreśla Rafał Czaja. Aby energetyka prosumencka czy obywatelska mogła się rozwijać, trzeba spełnić kilka warunków, które są już stopniowo wdrażane.

Będzie więcej prosumentów

Mamy programy pomocowe, olbrzymie ułatwienia w montażu instalacji fotowoltaicznych. Te inwestycje zostały wyjęte spod tradycyjnej biurokracji – nie trzeba raportów, dokumentacji, wystarczy podjąć inwestycję, a otrzyma się dotację czy ulgę w podatku. To są czynniki, które zachęcają do inwestowania w ten rodzaj energetyki. Na dodatek pojawił się konkurencyjny rynek instalatorów. Zajmują się tym profesjonalne, certyfikowane organizacje i spółki, ceny się wyrównały. To powoduje, że jest symbioza strony popytowej i podażowej. Dzięki temu energetyka prosumencka nabrała całkiem nowej dynamiki – podkreśla Leszek Juchniewicz. Według jego oceny, dzięki wsparciu, które oferuje rząd, energetyka prosumencka z czasem stanie się zamiennikiem dla tradycyjnych źródeł. Rozwijanie się w tym kierunku mogłoby pobudzić innowacje i przedsiębiorczość, a także stworzyć wiele nowych miejsc pracy. Dodatkowo przyniosłoby korzyści np. samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom oraz organizacjom pożytku publicznego. Dzięki temu Polska miałaby szansę, by wypełnić zobowiązania, które wynikają z unijnej polityki klimatycznej. Jak podkreśla, Polska potrzebuje nowego spojrzenia na energetykę – ta tradycyjna, konwencjonalna jest dzisiaj passé, bo jest wysokoemisyjna i powoduje olbrzymie perturbacje klimatyczne. Musimy od niej odchodzić, ale powinniśmy to robić stopniowo i mądrze stawiać na to, co dzisiaj charakteryzuje nowoczesną energetykę, czyli przede wszystkim nowe technologie, nowe źródła energii, cyfryzację.

Miedź napędza innowacyjne rozwiązania

Z rządowego projektu KPEiK wynika, że „bez wątpienia energetyka prosumencka jest elementem systemu, który może przyczynić się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz dalszej dywersyfikacji dostaw energii. W Polsce dopiero zaczyna się rozwijać i przewiduje się, że wzorem państw zachodnich w przyszłości będzie odgrywać coraz większą rolę, jednak jest to proces wyliczony na sporo lat.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.