zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

KE opublikowała sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej

Strona główna > Archiwa wpisów > KE opublikowała sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej

Komisja Europejska opublikowała w piątek trzecie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej. Przedstawiono w nim postępy od momentu publikacji poprzedniego raportu w lutym 2017 r. oraz plany na kolejny rok. Komisja przyjęła też komunikat w sprawie wyznaczonego na 2030 r. celu w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych.

W ocenie Komisji dzięki postępom poczynionym w 2017 r. UE jest na dobrej drodze do realizacji projektu unii energetycznej, który ma się przyczynić do tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji. Według KE wprowadza się w życie działania umożliwiające społecznie sprawiedliwe przechodzenie na czystą energię.

Jak podkreśla Komisja teraz nadszedł czas, by zmobilizować społeczeństwo oraz partnerów społecznych do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za unię energetyczną, a nawet do jej rozwijania i aktywnego udziału w opracowywaniu rozwiązań na przyszłość.

W trzecim sprawozdaniu na temat stanu unii energetycznej stwierdzono również, że transformacja systemu energetycznego nie jest możliwa bez dostosowania infrastruktury do jego przyszłych potrzeb. Według KE infrastruktury energetyczna, transportowa i telekomunikacyjna są w coraz większym stopniu wzajemnie powiązane, a lokalne sieci stają się coraz ważniejsze w codziennym życiu europejskich obywateli, którzy coraz częściej będą korzystali z elektromobilności, zdecentralizowanego wytwarzania energii i systemów umożliwiających reagowanie na zapotrzebowanie.

W ocenie Komisji, choć dokonano w tym względzie znacznych postępów, to nadal występują trudności, szczególnie w dziedzinie energii elektrycznej. Aby rozwiązać ten problem, Komisja przyjęła dziś komunikat w sprawie wyznaczonego na 2030 r. celu w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wynoszącego 15 proc.

Transformacja europejskiego sektora energetycznego jest zaawansowana, o czym świadczą rekordowy poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i szybko spadające ceny energii. Aby możliwe było pełne dokonanie tej transformacji, zmiany w europejskiej infrastrukturze energetycznej muszą być podporządkowane tym samym zasadom i dokonywać się w tym samym tempie. Z tego względu centralne miejsce w przygotowanym przez nas wykazie projektów przypada kluczowym elektroenergetycznym połączeniom międzysystemowym i inteligentnym sieciom Podjęte dzisiaj w celu rozwoju infrastruktury czystej energii działania sprawią, że nasz system energetyczny stanie się bardziej zrównoważony, konkurencyjny i bezpieczny, i będzie stanowił dla Europy prawdziwą wartość dodaną – skomentował Miguel Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej.

Oprócz trzeciego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej oraz stanowiących do niego załączników odnośnie stanu prac i planu działania na przyszłość, KE przyjęła też trzeci wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) oraz wspomniany wcześniej komunikat na temat infrastruktury połączeń międzysystemowych. Komisja przyjęła także sprawozdania z postępu prac w zakresie efektywności energetycznej oraz na temat funkcjonowania europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także na sprawozdanie na temat porozumienia Burmistrzów i sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska na temat trendów i prognoz. Wśród przyjętych dokumentów są również wyniki badania dotyczącego gospodarstw domowych jako prosumentów energii.


Czytaj również:

KE chce wzmocnienia pozycję Unii w sektorze niskoemisyjnych pojazdów

Regulacje dotyczące rynku energii planowane przez UE

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.