zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Litwa planuje rozwój morskiej energetyki wiatrowej – offshore

Strona główna > Archiwa wpisów > Litwa planuje rozwój morskiej energetyki wiatrowej – offshore

W zeszły czwartek, Ministerstwo Energii opublikowało opracowanie zawierające jak dotąd najbardziej szczegółowy litewski plan rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Niestety, po opublikowaniu tego opracowania, Ministerstwo Energii ogłosiło orientacyjną datę rozpoczęcia budowy pierwszych morskich farm wiatrowych na Litwie na rok 2030 – zdaniem Europejskiego Instytutu Miedzi jest to mało ambitny cel, ponieważ biorąc pod uwagę ostatnie przykłady z tego regionu, może to być realistycznie rok 2024-2025.

Litewski plan dla rozwoju offshore jest następujący:

  • Priorytetowy obszar rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na litewskich wodach terytorialnych i w litewskiej strefie ekonomicznej będzie wynosić ponad 65 tys. ha
  • Zainstalowanie ponad 3,35 GW turbin wiatrowych (przy założeniu turbin o mocy 10 MW)
  • Większość zidentyfikowanej strefy będzie znajdować się w odległości 30 km lub dalej od brzegu, w obrębie określonej strefy dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu
  • Głębokość morza waha się w granicach 25-40 m, przy czym większość obszaru wynosi 30-40 m
  • Średnia prędkość wiatru waha się w zakresie 9-10 m/s

Czytaj też: Rola miedzi w transformacji energetycznej 

Z kolei, badanie zidentyfikowało następujące rodzaje oddziaływania na środowisko:

  • Brak oddziaływania lub ograniczone wpływ na obszary chronione (Natura 2000 i inne)
  • Brak oddziaływania na siedliska dna morskiego (m.in. małże)
  • Potencjalne pozytywne skutki dla populacji ryb morskich
  • Potencjalnie negatywny wpływ na ptaki migrujące, który będzie musiał zostać oceniony w kontekście konkretnych projektów elektrowni wiatrowych
  • Brak długoterminowych skutków dla ssaków morskich

Projekt i budowa są ograniczone lub zabronione ze względu na wymogi bezpieczeństwa narodowego, dlatego będą musiały zostać zatwierdzone przez litewską armię lub Ministerstwo Obrony.

Ponieważ ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) została przeprowadzona tylko w odniesieniu  do części zidentyfikowanego obszaru, najszybszym sposobem przejścia przez OOŚ i rozpoczęcia budowy pierwszych litewskich parków offshore byłoby rozpoczęcie od elektrowni wiatrowych o mocy 2 x 350 MW na obszarach, które zostały już przeanalizowane pod kątem OOŚ w ostatnich latach.

Zobacz: Tauron chce zbudować farmę fotowoltaiczną 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.