zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Rola miedzi w transformacji energetycznej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Rola miedzi w transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna, niezbędna dla głębokiej dekarbonizacji gospodarki, już obecnie korzysta z szerokiego zakresu opłacalnych ekonomicznie rozwiązań.

Niezależnie od tego, jaka będzie postać tych rozwiązań w 2050 r., to niewątpliwie nastąpi przejście od gospodarki w głównej mierze zależnej od paliw, do gospodarki opartej na systemach energii odnawialnej i na energetycznie efektywnych urządzeniach końcowego wykorzystania energii.

Dzięki swojej doskonałej przewodności elektrycznej i cieplnej, miedź odgrywa główną rolę w tej transformacji. Miedź ułatwia wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak również elektryfikację transportu, ogrzewania i chłodzenia. Jest też kluczowym materiałem w produkcji akumulatorów. Ponadto, zwiększanie przekroju przewodów elektrycznych obniża straty energii, co jest jednym z powodów, dla których urządzenia energooszczędne są na ogół bardziej miedziochłonne.

Czytaj: Inwestycje w modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych kluczowe w procesie transformacji energetycznej

  • Miedź odgrywa istotną rolę w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: energia słoneczna, energia pływów morskich, energia wodna, z biomasy i geotermalna, przez przetwarzanie tych rodzajów energii w elektryczność lub ciepło. Ponadto, oczywista tendencja w kierunku rozproszonej generacji i zdecentralizowanego systemu energetycznego, wymaga większego udziału rozwiązań w zakresie magazynowania energii i większej elastyczności strony popytowej, które często wykorzystują technologie oparte na miedzi.
  • Niskoemisyjna przyszłość nie jest możliwa bez inteligentnych i wzajemnie połączonych sieci elektrycznych i cieplnych. Miedź jest kluczowym metalem, dzięki któremu sieci te będą mogły być mniejsze, bardziej inteligentne, elastyczne i bardziej efektywne energetycznie.
  • Rośnie znaczenie budynków, które będąc wyposażone w większe moce wytwórcze OZE i zapewniając elastyczność popytu, stają się aktywnym elementem transformacji w kierunku inteligentnych systemów energetycznych. Miedź jest niezbędna, aby budynek mógł być inteligentny i włączony w system.
  • Poza systemem energetycznym, miedź jest także kluczowym elementem nowych, niskoemisyjnych środków transportu, takich jak pojazdy elektryczne (EV), ponieważ odgrywa ważną rolę w akumulatorach i systemach sterowania, jak również w infrastrukturze ładowania.
  • W przemyśle, zwiększający się udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym otwiera duże możliwości elektryfikacji procesów ogrzewania przemysłowego.
  • W sektorze ciepłowniczym i chłodniczym, miedź – dzięki swojej doskonałej przewodności elektrycznej, umożliwia opłacalne ekonomicznie obniżenie zużycia energii w zakresie 20-30%.

Zobacz również: KGHM planuje budowę własnych farm fotowoltaicznych

Jaka ilość miedzi będzie potrzebna?

Poniższy wykres wykazuje, że transformacja energetyczna będzie wymagała dodatkowo 22 Mt miedzi do roku 2050, co według obecnych danych odpowiada w przybliżeniu pięcioletniemu zapotrzebowaniu Unii Europejskiej na miedź.

Estymacja w wysokości 22 Mt jest skonsolidowanym wynikiem różnych podstawowych ocen, opartych na:

  • “Scenariuszu wysokiego udziału energii ze źródeł odnawialnych” UE 2050, który jest sporządzony głównie pod kątem elektryfikacji i jest najbardziej zgodny z planem działania UE w zakresie energii do roku 2050;
  • Dodatkowych założeniach dotyczących wdrażania powstających alternatywnych technologii oraz trendów socjoekonomicznych, w celu zapewnienia przeciwwagi w tych oszacowaniach.

 Polecamy: Udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.