Magazyn energii elektrycznej o mocy 1 megawata ma powstać powstanie w bełchatowskiej elektrowni. Koncern PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ogłosił postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy magazynu. Będzie to pionierski projekt w skali kraju.

Robert Ostrowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wskazuje, że podstawową funkcją magazynu w trakcie normalnej i bezawaryjnej pracy bloku będzie zwiększenie mocy przekazywanej do systemu elektroenergetycznego, co ma być szczególnie istotne w szczytach dobowych zapotrzebowania na energię elektryczną.

Czytaj: Magazynowanie energii. Istotny element wspierania przejścia na niskoemisyjny system energetyczny

W ramach projektu badawczego przeanalizowana ma być również m.in. możliwość zasilania z magazynu energii wybranych urządzeń pomocniczych, zapewnienia natychmiastowej reakcji na wystąpienie przerwy w zasilaniu podstawowym oraz optymalizacji poboru energii na potrzeby ogólne bloków. Realizacja projektu pilotażowego pozwoli także przetestować wykorzystanie magazynu energii elektrycznej pod kątem rynku mocy oraz możliwości świadczenia wybranych usług systemowych i arbitrażu cenowego.

Zastosowanie magazynów energii jest szczególnie ważne w warunkach zwiększającego się udziału odnawialnych źródeł w strukturze wytwarzania, kiedy wyzwaniem staje się równoważenie popytu i podaży energii, jednak podobne problemy mają występować również w energetyce konwencjonalnej.

Zobacz również: Magazynowanie energii. Niezbędne do rozwoju OZE i nie tylko

Bełchatowski projekt jest realizowany w ramach szerszego Programu Magazynowania Energii uruchomionego w Grupie PGE, a po zakończeniu badań i testów dotyczących magazynu o mocy 1 MW PGE rozważy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu o większej mocy.  Obecnie PGE ma pracować nad ośmioma projektami magazynów energii o łącznej mocy szacowanej na około 40 MW.