zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Magazynowanie energii. Niezbędne do rozwoju OZE i nie tylko

Strona główna > Wszystkie publikacje > Magazynowanie energii. Niezbędne do rozwoju OZE i nie tylko

Magazynowanie energii jest niezwykle pomocne przy wykorzystaniu OZE, zapewnia stabilność dostaw energii i bardziej efektywne funkcjonowanie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Dodatkowo jest wsparciem w sytuacjach awaryjnych. To wszystko umożliwia cenną elastyczność systemu w różnych okresach czasu  od kilku sekund po wiele miesięcy.

Elastyczność ta będzie miała kluczowe znaczenie, gdy systemy elektroenergetyczne będą zdominowane przez zmienne źródła energii odnawialnej. Jednak nawet w okresie przejściowym, kiedy włączamy do systemu coraz więcej odnawialnych źródeł energii, magazynowanie energii może pomóc w bezpieczniejszym i wydajniejszym funkcjonowaniu systemu przy jednoczesnym wydłużeniu okresu eksploatacji istniejących aktywów (np. infrastruktury sieciowej).

Magazynowanie energii jest również ważne dla obniżenia emisyjności w sektorze ogrzewania, chłodzenia i transportu poprzez magazynowanie energii cieplnej, zasilanie gazem oraz stacjonarne urządzenia magazynujące, które mogą pomóc we wprowadzeniu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Wreszcie, magazynowanie może umożliwić konsumentom aktywne uczestnictwo w rynku energii elektrycznej poprzez wytwarzanie, magazynowanie i sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

CZYTAJ TAKŻE: Systemy magazynowania energii: Wydajność i żywotność

Termin “magazynowanie energii” odnosi się do zróżnicowanej grupy technologii, które działają zgodnie z różnymi zasadami: mechanicznymi (np. magazynowanie energii w elektrowniach szczytowo-pompowych, koła zamachowe, magazynowanie energii sprężonym powietrzem), chemicznymi (np. magazynowanie energii elektrycznej w skojarzeniu z gazem), elektrochemicznymi (np. baterie), termicznymi (np. magazynowanie gorącej wody) oraz elektrycznymi (np. superkondensatory). Niektóre pro vide bardzo szybko reagujące, krótkookresowe równoważenie mocy (takie jak koła zamachowe lub superkondensatory), podczas gdy inne technologie zapewniają dłuższy okres przechowywania w celu bilansowania w skali godzin, dni, a nawet pór roku (w odniesieniu do postawy, pompowania wody lub magazynowania wodoru).

CZYTAJ TAKŻE: Magazynowanie energii. Istotny element wspierania przejścia na niskoemisyjny system energetyczny

Każda technologia magazynowania jest dostosowana do specyficznego zestawu zastosowań. Różne technologie składowania mogą być łączone razem, tworząc hybrydowy system, który może być większy niż suma jego części. Technologie magazynowania są niezwykle zróżnicowane, zdolne do zapewnienia wielu cennych zastosowań na wszystkich poziomach sieci. To sprawia, że są one istotnym elementem wspierającym przejście na dekarbonizowany system energetyczny.

10 faktów

  1. Ograniczenie średniego wzrostu temperatury na świecie do poziomu znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej spowodowałoby konieczność podwojenia zainstalowanej na świecie pojemności magazynowania energii, z około 160 GW w 2015 r. do 380 GW do 2040 r.
  2. Obecnie globalnie zainstalowane moce magazynowania wynoszą jedynie 2 % całkowitej mocy wytwórczej energii elektrycznej.
  3. Wykorzystanie magazynowania energii może prowadzić do znacznych oszczędności kosztów: w Wielkiej Brytanii szacuje się, że w całym systemie oszczędności wynikające z wprowadzenia systemu magazynowania energii wyniosą do 2 mld GBP rocznie do 2030 r. poprzez zwiększenie efektywności istniejących aktywów sieci i odroczenie inwestycji infrastrukturalnych.
  4. Magazynowanie energii zmniejsza koszty balansu systemowego: szacuje się, że usługa Enhanced Frequency Response w Wielkiej Brytanii pozwoli zaoszczędzić do 200 milionów funtów na kosztach w ciągu 4 lat, ponieważ bardzo szybka reakcja zmniejsza ilość usług Frequency Response, które muszą być zakontraktowane.
  5. Obecnie 85% zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie zaspokajają paliwa kopalne, więc magazynowanie energii cieplnej odgrywa ważną rolę w dekarbonizacji sektora ogrzewania i chłodzenia.
  6. W Stanach Zjednoczonych zastosowanie dodatkowych 35 GW systemów magazynowania energii doprowadziłoby do szacowanej łącznej redukcji emisji CO2 o 3 666 200 mt-CO2 równoważnika CO2 do 2025 r.
  7. Europejski przemysł magazynowania energii przeżywa szybki wzrost: rynek wzrósł o 50% w 2017 roku.
  8. Technologie magazynowania energii zapewniają cenne zastosowania w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i zużycia energii, zapewniając opłacalność elastyczność w różnych przedziałach czasowych na wszystkich poziomach systemów elektroenergetyczny.
  9. Koszt wielu technologii magazynowania gwałtownie spada ze względu na postępy w badaniach i rozwoju oraz e-kontekst skali: cena akumulatorów spadła z około 1 000 USD/kWh w 2010 r. do 227 USD/kWh w 2016 r.
  10. Spadek kosztów technologii magazynowania energii różni się w zależności od technologii, ale oczekuje się, że w nadchodzących latach wyniesie od 1%/rok do 15%/rok.

(źródło: Carbon Trust/Imperial College London, Delta-ee, European Commission, IEA, McKinsey, National Grid, Navigant Research)

ZOBACZ TAKŻE: Magazynowanie energii: Struktura rynku i zachęty regulacyjne

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.