zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ministerstwo energii chce niższych cen energii do ogrzewania i ładowania samochodów elektrycznych

Strona główna > Archiwa wpisów > Ministerstwo energii chce niższych cen energii do ogrzewania i ładowania samochodów elektrycznych

Data
Tagi

Ministerstwo energii przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, czyli tzw. rozporządzenia taryfowego. Głównym celem zmiany przepisów jest wprowadzenie taryf z niższymi cenami i stawkami opłat w godzinach mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną (np. w nocy).

Jak wyjaśnia ministerstwo przedsiębiorstwo energetyczne mają tworzyć odrębną grupę taryfową dla gospodarstwach domowych w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 23:00 do 7:00.

W tej grupie taryfowej mają obowiązywać ceny lub stawki opłat takie jak w grupie taryfowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych z jednostrefowym rozliczeniem, z tym że odrębne ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji będą obowiązywać odnośnie części energii zużytej od godziny 23:00 do godziny 7:00.

Jednocześnie w  nowej grupie taryfowej  ma obowiązywać jednorazowa opłata aktywacyjną, a odbiorca energii elektrycznej, przed rozpoczęciem korzystania z tego typu taryfy, będą składać oświadczenie o zamiarze wykorzystywania energii elektrycznej na cele grzewcze lub ładowania pojazdów elektrycznych.

Różnica między propozycją resortu, a obecnie stosowanymi obecnie trafami dwustrefowymi, w których stawki za energię oraz jej dystrybucję w godzinach nocnych (po za szczytem) również są niższe, polega na tym, że w taryfach dwustrefowych w trakcie dnia (w szczycie zapotrzebowania ) obowiązują wyższe stawki niż w taryfie jednostrefowej. Propozycja ME zakłada natomiast utrzymanie poziomu cen w szczycie zapotrzebowania na poziomie taryfy jednostrefowej, przy jednoczesnym ich obniżeniu w godzinach nocnych (23.00- 7.00) .

Jednocześnie ME zwraca uwagę, że dostępne obecnie taryfy dwustrefowe zakładają zazwyczaj tańsze stawki opłat w godzinach od 22:00 – 6:00 oraz w dzień od 13:00 do 15:00. Zgodnie z krzywą dobową zapotrzebowania na moc od 13:00 do 15:00 ,zapotrzebowanie na moc jest bardzo wysokie (latem występują wtedy szczyty zapotrzebowania ma moc). W tej sytuacji w ocenie resortu zachęcanie odbiorców do zużywania energii elektrycznej w tych godzinach jest więc niewłaściwe, szczególnie mając na uwadze potrzebę łagodzenia krzywych zapotrzebowania. Dlatego też w zaproponowanej przez Ministerstwo Energii taryfie zamiast dodatkowych godzin w południe odbiorca będzie mógł korzystać z taniej energii o godzinę dłużej rano

Obniżenie stawek opłat w nocy ma także zachęcić potencjalnych użytkowników pojazdów elektrycznych do zakupu tego środka transportu oraz ładowania takiego samochodu w czasie zmniejszonego zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym. Zgodnie z założeniami Planu rozwoju elektromobilności w Polsce ma się pojawić milion samochodów elektrycznych do 2025 r.

W ocenie ME takie rozwiązanie oprócz zachęty dla odbiorców ma przyczynić się do efektywniejszego wykorzystanie z systemu elektroenergetycznego, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Według ME obniżenie stawek opłat może wpłynąć na obniżenie przychodów przedsiębiorstw energetycznych, ale straty te według resortu zostaną wyrównane przez przychody wynikające ze zwiększenia wolumenu energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom, którzy zamienili dotychczasowy sposób ogrzewania na ogrzewanie elektryczne.

Ministerstwo przyznaje, że wprowadzenie nowych taryf wiąże się z trudnościami w oszacowaniu migracji odbiorców pomiędzy taryfami, a to znacznie utrudni przedsiębiorstwom energetycznym oraz weryfikującemu taryfy Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zaplanowanie odpowiednich wartości na potrzeby procesu zatwierdzania taryf. W związku z tym w rozporządzeniu wprowadzony został tzw. mechanizmu „konta regulacyjnego”. Konto to ma z jednej strony zapewnić pokrycie uznanego w taryfie „n-2” przez Prezesa URE przychodu, w razie uzyskania rzeczywistych przychodów z działalności koncesjonowanej w roku „n-2” niższych niż poziom planowanych przychodów przyjętych przy kalkulacji taryfy na ten rok. W przypadku uzyskania przychodu wyższego niż poziom planowanych przychodów przyjętych przy kalkulacji taryfy na rok taryfowy “n-2”, mechanizm konta regulacyjnego ma doprowadzić do przeszacowania przychodów przedsiębiorstwa w kolejnych latach „n”, a różnica zostanie zwrócona odbiorcom poprzez obniżenie poziomu planowanych przychodów przyjmowanych dla celów kalkulacji taryf, a jako konsekwencję niższych stawek opłat – niższy przychód regulowany przyjmowany w kolejnych latach dla celów kalkulacji taryf.

Rozporządzenia ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W poniedziałek projekt rozporządzenia został przekazany przez resort energii do konsultacji publicznych. Ministerstwo czeka na uwagi do projektu do 22 listopada 2017 r.


Czytaj również:

Na Podhalu przetestują technologie ogrzewania elektrycznego

Rozwój elektromobilności szansą dla polskiej energetyki

Końcowi odbiorcy energii, jako punkt wyjściowy do opracowania podejścia opartego na dynamicznym kształtowaniu cen w celu wprowadzenia zmian w użytkowaniu energii w gospodarstwach domowych

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.