zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

„Mój Prąd” – program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce

Strona główna > Archiwa wpisów > „Mój Prąd” – program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce

Ministerstwo Energii przy współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało specjalny program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”.

Program został ogłoszony 23 lipca 2019 roku przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem – ministrami energii i środowiska. Projekt „Mój Prąd” jest unikalnym na dotychczasową skalę w Polsce, instrumentem poświęconym wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Głównym celem rządowego programu skierowanego do gospodarstw domowych jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet wynosi miliard złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.

Wdrożenie programu ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej. „Mój Prąd” ma znacząco przyczynić się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Czytaj: Energia ze słońca w domu. Warto postawić na panele PV i baterię

Na ten moment, program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych zyskał spore zainteresowanie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyjął prawie 170 wniosków w pierwszym tygodniu funkcjonowania programu „Mój Prąd”. Do końca minionego tygodnia zrealizowano już płatności dla beneficjentów programu, na 80 tys. zł.

W rzeczywistości, pozytywnie ocenionych i zaakceptowanych przez ministra energii wniosków jest już prawie 80. Łączna zainstalowana moc wspartych mikroinstalacji wynosi 458,95 kW, wartość inwestycji wynosi 390 tysięcy złotych.

O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Osoby te muszą mieć zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, wyniesie nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Istotną kwestią jest to, że uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Zobacz również: Rynek PV w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie 

Więcej informacji na:

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/oferta-finansowania

https://www.gov.pl/web/energia/rusza-program-moj-prad

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.