zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nadal brakuje nam sporo do wypełnienia zobowiązania dot. udziału OZE w krajowym zużyciu energii w 2020 r.

Strona główna > Archiwa wpisów > Nadal brakuje nam sporo do wypełnienia zobowiązania dot. udziału OZE w krajowym zużyciu energii w 2020 r.

Data
Tagi

W 2018 r. udział zielonej energii w końcowym zużyciu energii wzrósł w porównaniu do 2017 r., ale to jest wciąż za mało

Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r. wyniosła 367 091 TJ, z czego aż 252 821 TJ wynikało ze spalania biomasy. Energia OZE w Polsce w ubiegłym roku pochodziła głównie z biopaliw stałych (68,88 proc.), energii wiatru (12,55 proc.) i z biopaliw ciekłych (10,33 proc.). Wskazany przez GUS ubiegłoroczny wzrost nie jest jednak wystarczający, a udział OZE w polskim miksie energetycznym w ostatnich latach malał. Jak czytamy z danych GUS, jeszcze w 2015 roku wskaźnik wynosił 11,74 proc., aby spaść do poziomu zaledwie 10,9 proc. w roku 2017.

Bez odpowiednich inwestycji w sieci dystrybucyjne i przesyłowe, nie zapewnimy polskiej gospodarce właściwych warunków rozwoju

Musimy pamiętać, że OZE dotyczy także transportu, czyli każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10 proc. końcowego zużycia energii w transporcie. W tym przypadku także nie osiągamy założonego celu. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie zwiększył się w ubiegłym roku o 1,43 pkt proc. w stosunku do 2017 r. – do 5,63 proc., co miało wynikać ze wzrostu zużycia energii odnawialnej o 39,69 proc. przy wzroście zużycia energii w transporcie o 4,34 proc. Wyłącznie w elektroenergetyce udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ubiegłym roku zanotował spadek o 0,06 pkt proc. w stosunku do 2017 r. – do poziomu 13,03 proc., co wynikało ze wzrostu zużycia energii odnawialnej o 1,28 proc. przy wzroście zużycia energii elektrycznej ogółem o 1,76 proc. W tym przypadku tegoroczny wynik OZE w elektroenergetyce powinien być lepszy – nie tyle ze względu na przyrost nowych mocy, który pozostaje umiarkowany, ale w większym stopniu z uwagi na lepsze warunki wiatrowe i odnotowaną na razie w pierwszych trzech kwartałach br. wyższa produkcję z elektrowni wiatrowych w stosunku do generacji z 2018 r. Najwyższy udział zielonej energii w elektroenergetyce odnotowaliśmy w roku 2015, gdy wyniósł 13,43 proc., natomiast w kolejnym roku spadł do 13,36 proc., a w roku 2017 do 13,09 proc. GUS wskazuje, że w 2017 roku już 11 krajów Unii Europejskiej wypełniło swoje cele OZE na rok 2020. Liderem jest Szwecja.

Energia z OZE coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnego wytwarzania

Jak podkreślają eksperci, brak wywiązania się z krajowych celów OZE na 2020 r. może oznaczać dla państw Unii Europejskiej konieczność uzupełniania braków zielonej energii m.in. poprzez tzw. transfery statystyczne, czyli zakupienie “wirtualnej” energii odnawialnej od państw, które wypracowały nadwyżkę. Jak podaje NIK, Polska prawdopodobnie stanie przed koniecznością dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich, a koszty tego transferu nawet na 8 mld zł.

więcej na stronie GUS

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.