zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowa usługa z zakresu DSR dla zachowania stabilności w systemie elektroenergetycznym

Strona główna > Archiwa wpisów > Nowa usługa z zakresu DSR dla zachowania stabilności w systemie elektroenergetycznym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły przetarg na świadczenie nowej usługi z zakresu DSR na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

PSE zapewniają, że usługa przyczyni się do zachowania stabilności w systemie elektroenergetycznym w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wprowadzany przez PSE mechanizm tzw. Interwencyjnej Redukcji Poboru ma być jednym ze środków zaradczych – obok pomocy międzyoperatorskiej i rynku mocy – stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Usługa polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za wynagrodzenie. Usługa ta została przygotowana na bazie rozwiązań wypracowanych podczas funkcjonowania dotychczasowych programów DSR, a z uwagi na swoją konstrukcję nowy program ma być ekonomicznie efektywnym i skutecznym sposobem interwencyjnego obniżenia zużycia energii elektrycznej przez odbiorców, gdy utrudnione jest jego pokrycie ze względu na deficyt mocy po stronie zasobów wytwórczych.

PSE zapraszają przedsiębiorców do świadczenia usług DSR w 2020 roku

Usługę będą mogli świadczyć odbiorcy lub agregatorzy odbiorców o mocy od 1 MW przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, pozytywnie zweryfikowanych przez operatora systemu w procesie tzw. certyfikacji technicznej Obiektów Redukcji (ORed) oraz posiadających aktywny certyfikat ORed. Wśród korzyści dla aktywnych odbiorców usługi PSE przewidziały możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi DSR poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym. Jednym z warunków pozyskiwania korzyści ze świadczenia usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru jest aktywowanie certyfikatu – przesłanie odpowiednich zgód i oświadczeń do właściwego operatora i przystąpienie do usługi samodzielnie: na drodze przetargu lub za pośrednictwem innego podmiotu, tzw. agregatora. Wymagania certyfikacyjne stawiane do świadczenia usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru są takie same jak w stosunku do wymagań w określonych w usługach redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP kontraktowanych w latach 2017-2020. Szczegóły dotyczące postepowania przetargowego są dostępne na platformie zakupowej PSE S.A. Dodatkowe informacje dotyczące usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru można znaleźć TUTAJ.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.