zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

PSE zapraszają przedsiębiorców do świadczenia usług DSR w 2020 roku

Strona główna > Archiwa wpisów > PSE zapraszają przedsiębiorców do świadczenia usług DSR w 2020 roku

Data
Tagi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły kolejne postępowania przetargowe na świadczenie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego, polegających na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach, w 2020 roku.

Jak wskazuje PSE, duzi odbiorcy energii elektrycznej, przedsiębiorcy oraz firmy agregujące odbiorców energii, mogą wziąć udział w postępowaniach publicznych w trybie przetargów nieograniczonych dotyczących czterech różnych programów DSR:

  • Program Gwarantowany IV (pakiety 2L-6L)
  • Program Gwarantowany V (letni i zimowy)
  • Program Bieżący
  • Program Bieżący Uproszczony

Program DSR

1.Program Gwarantowany IV (pakiety 2L-6L) podzielono na 5 pakietów odpowiadających wydzielonym obszarom (zdefiniowanym jako zbiór stacji elektroenergetycznych), a
okres świadczenia usługi od 1 kwietnia do 30 września 2020 r.

2.Program Gwarantowany V podzielono na pakiety letni (1L) (obejmujący kraj z wyłączeniem 5 obszarów zdefiniowanych w Programie Gwarantowanym IV) i zimowy (1Z) (obejmujący terytorium całego kraju), w ramach których PSE planują zakupić wolumen redukcji w przedziale:
◦Pakiet 1L od 460 do 740 MW okres świadczenia od 1 kwietnia do 30 września.
◦Pakiet 1Z od 400 do 600 MW okres świadczenia od 1 lutego do 31 marca oraz od 1 października do 30 listopada 2020 r.
Dokładna wielkość wolumenu staje się jawna przed otwarciem ofert.

3.Program Bieżący okres świadczenia usługi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
4.Program Bieżący Uproszczony okres świadczenia usługi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Bez względu na program, usługę DSR może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony (jest to proces certyfikacji technicznej ORed) oraz posiada aktywny certyfikat ORed. Weryfikacja, dla odbiorców objętych ograniczeniami w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej jest przeprowadzana w sposób nieangażujący uczestnika i polega na sprawdzeniu posiadania przez uczestnika odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie – operator wydaje certyfikat obiektu redukcji „nieaktywny”. Odbiorcy nie podlegający ww. ograniczeniom chcący uzyskać certyfikat techniczny powinni skontaktować się z operatorem systemu, do którego są przyłączeni i złożyć wniosek o certyfikację ORed. Warunkiem pozyskiwania korzyści ze świadczenia usługi DSR jest aktywowanie certyfikatu (tj. przesłanie odpowiednie zgód i oświadczeń do właściwego operatora)
i decyzja o przystąpieniu do programów DSR samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu.

Przyjmowanie ofert zakończy się w pierwszej połowie września. Szczegóły i dokumenty

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno