zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowy program DSR

PSE przedstawiły do konsultacji propozycje zmian w zakresie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Zaproponowane zmiany mają na celu wprowadzenie nowej usługi zarządzania popytem (Demand Side Response), która dzięki uproszczonym i mniej restrykcyjnym zasadom ma przyciągnąć na rynek DSR kolejnych odbiorców.

PSE do tej pory wdrożyło dwa programy w ramach DSR:

  • Program Gwarantowany
  • Program Bieżący.

dla obu przeprowadzono już pierwsze aukcje.

ZOBACZ TAKŻE: Rynek mocy w Polsce. Będą preferencje dla DSR i mniej emisyjnych źródeł?

W udostępnionym do konsultacji projekcie zmian IRiESP wpisano możliwość uruchomienia tzw. Programu Bieżącego Uproszczonego, w którym płatność za usługę ma być realizowana w przypadku jej wykorzystania przez operatora systemu przesyłowego. Planuje się wykorzystanie wyłącznie jednej metody wyznaczania poziomu odniesienia (baseline) do wyliczenia wielkości wykonanej redukcji (metoda historyczna). Zaproponowano także uproszczenie procesu certyfikacji podmiotów mających brać udział w świadczeniu redukcji, a ponadto nie przewidziano kar za niewykonanie redukcji na zadeklarowanym poziomie.

PSE wskazuje, że nowy program ma skutkować zwiększeniem dostępnego potencjału DSR poprzez zachęcenie do udziału w tym mechanizmie kolejnych odbiorców dzięki uwzględnionym uproszczeniom.

Planowany termin wdrożenia zmian w IRiESP zakładających wprowadzenia nowego, uproszczonego programu DSR, zaplanowano wstępnie na 10 września br. Więcej informacji tutaj.

CZYTAJ TAKŻE:

Rynek mocy – na czym polega, perspektywy, rozwój?

Auta elektryczne i bezprzewodowy sposób ich ładowania

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno