zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowe Pokolenie UE” (“Next Generation EU”) – Komisja Europejska chce zmobilizować dodatkowe 750 mld euro

Strona główna > Archiwa wpisów > Nowe Pokolenie UE” (“Next Generation EU”) – Komisja Europejska chce zmobilizować dodatkowe 750 mld euro

W ramach funduszu odbudowy, nazwanego “Nowe Pokolenie UE”, Komisja Europejska chce skierować 750 mld euro na pomoc krajom najbardziej dotkniętym przez kryzys

Polska może liczyć na 63,8 mld euro wsparcia. Dzięki temu nowemu projektowi UE, gospodarki krajów mają przejść transformację w kierunku cyfryzacji i “zielonej gospodarki”. UE pozyska dodatkowe pieniądze emitując euroobligacje, z czego 500 mld euro przekaże swoim członkom w ramach bezzwrotnych dotacji, a 250 mld euro w ramach pożyczek. Przewodnicząca KE Ursula Von der Leyen podkreśliła, że „Nowe Pokolenie UE” ma być elementem nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027.

‘Green Deal’ – Europejski Zielony Ład – do końca marca 2021 roku ma zostać ukończone nowe prawo klimatyczne Unii Europejskiej

Dodatkowe środki mają “uzupełniać” już istniejące programy finansowania i z uwagi na optymalność ich wydatowania będą pod bieżącym nadzorem KE. Poza projektem „Nowego Pokolenia UE”, KE dołącza odświeżony projekt Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. W ten sposób nowe Wieloletnie Ramy Finansowe UE byłyby wyższe od tych na lata 2014-2020. Przewodnicząca KE wskazała, że UE będzie musiała zdobyć dodatkowe środki i chciałaby, żeby pochodziły one m.in. z podatku węglowego i opodatkowania globalnych graczy z branży IT. Zgodnie z zapowiedzią KE, nowy program ma być także wzmocnieniem finansowym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, co  jest korzystne dla Polski. Jak podkreśla Przewodnicząca KE „Plan naprawy pomoże przekształcić to ogromne wyzwanie, przed którym stoimy, w wyjątkową szansę, nie tylko wspierając odbudowę, ale także inwestując w naszą przyszłość: europejski zielony ład i digitalizację”.

W zakresie transformacji energetycznej przed Polską spore wyzwania

Zidentyfikowane przez KE obszary w ramach planu odbudowy wpisujące się w plany Polski dot.:

  • zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, obejmującą m.in. termomodernizację budynków i wymianę źródeł ciepła;
  • zwiększenia znaczenia sektora odnawialnych źródeł energii w transformacji energetycznej, szczególnie energii wiatrowej i słonecznej oraz wsparcie inwestycji w infrastrukturę sieciową zwiększenie udziału OZE;
  • rozwoju technologii – m.in. w obszarze elektromobilności, inteligentnych sieci i liczników;
  • wsparcia dla infrastruktury gazowej i wytwarzania gazu, jako paliwa przejściowego, które przyczyni się do czystej i sprawiedliwej transformacji.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.