zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowe rozwiązania dla prosumentów – tzw. prosument grupowy

Strona główna > Archiwa wpisów > Nowe rozwiązania dla prosumentów – tzw. prosument grupowy

Data
Tagi

W wyniku uchwalonej w lipcu 2019 roku nowelizacji ustawy o OZE pojawiła się możliwość skorzystania z prosumenckiego systemu opustów przez przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje OZE o mocy do 50 kW

W ustawie o OZE pojawiły się także zupełnie nowe rozwiązania dotyczące spółdzielni energetycznych, które również mają zyskać prawo do korzystania z systemu opustów (z nieco mniejszym współczynnikiem opustu niż stosowany w przypadku innych prosumentów, wynoszącym 1:0,6). Oprócz korzystnych dla prosumentów regulacji, które pojawiły się w ustawie o OZE, w ubiegłym roku wprowadzono też inne rozwiązania uatrakcyjniające inwestycje w energetyce prosumenckiej.

Będzie więcej Prosumentów

Wprowadzona z początkiem 2019 r. ulga podatkowa obejmująca także m.in. domowe mikroinstalacje PV, ponadto obniżono VAT z 23 proc. do 8 proc. na przydomowe instalacje OZE – czy w końcu uruchomiono w ostatnich miesiącach ubiegłego roku program dopłat do domowych instalacji PV pod nazwą Mój Prąd (czekamy jeszcze na uchwalenie przyjętej w ub.r. przez Radę Ministrów ustawy mającej zwiększyć premię termomodernizacyjną w przypadku instalacji OZE). Jak wskazuje portal gramwzielone – dopełnieniem rozwiązań prosumenckich przyjętych w ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o OZE mają być wydane w najbliższych miesiącach rozporządzenia, w których zostaną doprecyzowane zasady obsługi prosumentów i spółdzielni energetycznych przez zakłady energetyczne. Oczekiwane są m.in. na wyjaśnienie problemu tzw. bilansowania międzyfazowego. Propozycji nowych rozwiązań, które zostaną wpisane do rozporządzeń, jeszcze nie są znane. Eksperci maja nadzieję, że nowe regulacje będą rzeczywistym wsparciem inwestycji w najmniejsze instalacje OZE. Ważnym elementem prac będzie pakiet zmian przepisów, które będą zawierać nowe zachęty i ułatwienia dla energetyki prosumenckiej w ramach definicji tzw. prosumenta grupowego. Pojęcie prosumenta grupowego ma obejmować spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które zdecydują się na inwestycje we własne źródła energii. Jak wynika z przekazów zespołu Pani Minister Emilewicz, pomysłów, jak uatrakcyjnić spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym inwestycje we własne źródła energii, jest kilka. Na razie nie wiadomo, na obranie jakiego kierunku zdecydują się eksperci zespołu. Możliwe rozwiązanie to alternatywa w postaci przeniesienia opustu generowanego za nadwyżki energii wprowadzone do sieci przez spółdzielnie mieszkaniowe także na rachunki poszczególnych członków spółdzielni. Jak wskazują eksperci,  najkorzystniejsze byłoby zmaksymalizowanie wykorzystania nadwyżek energii (autokonsumpcji) i tym samym zwiększenia oszczędności na rachunkach za energię elektryczną (o część, której nie musieliby mieszkańcy pobrać z sieci).

Miedź napędza innowacyjne rozwiązania

Prace nad regulacjami dla prosumenta grupowego łączą się z planowanym przez NFOŚiGW uruchomieniem preferencyjnych pożyczek na systemy fotowoltaiczne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Założenia tego programu NFOŚIGW ma przedstawić w najbliższych tygodniach, a jego realizacja ma się zacząć pilotażowo od jednego, wybranego województwa. Później oferta ma zostać udostępniona przez wszystkie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.