zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowelizacja ustawy dotyczącej etykiet energetycznych

Strona główna > Archiwa wpisów > Nowelizacja ustawy dotyczącej etykiet energetycznych

12 kwietnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Energii. Teraz trafi pod obrady Senatu RP.

Nowelizacja ustawy wprowadza rozwiązania, które zapewniają ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi. Jak wskazano w uzasadnieniu celem ustawy jest zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE z 2017 r., L 198/1, s. 1).

Rozporządzenie unijne ma na celu uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych oraz ujednolicenie stosowania i wdrażania przepisów w zakresie etykietowania energetycznego w całej Unii Europejskiej. Ustawa czyni istniejące przepisy krajowe spójnymi z prawem UE w zakresie etykietowania energetycznego.

Etykiety energetyczne informują o średnim zużyciu energii elektrycznej przez urządzenia zużywające energię, klasyfikując je w skali od A do G. Klasa A, oznaczona dodatkowo kolorem zielonym, oznacza urządzenia o najmniejszym zużyciu energii elektrycznej. Klasa G, oznaczona dodatkowo kolorem czerwonym, o zużyciu największym – w nowym systemie klasyfikacji oznaczenia zostaną przeskalowane i będą rozpoczynały się od A do G. Nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle ze starymi do czasu ich całkowitego wycofania w wyznaczonych okresach przejściowych.

Przeczytaj także:

Jak możemy wpływać na efektywność energetyczną systemów poprzez uregulowania prawne?

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno