zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Offshore Wind Outlook 2019 – w ciągu 10 lat technologia stanieje o 40%

Strona główna > Archiwa wpisów > Offshore Wind Outlook 2019 – w ciągu 10 lat technologia stanieje o 40%

Data
Tagi

25 października Międzynarodowa Agencja Energetyki (MAE) przedstawiła Raport “Offshore Wind Outlook 2019”

Raport OWO 2019 oparty jest na najbardziej wszechstronnym badaniu na ten temat. Łączy ono najnowszą technologię i rozwój rynku ze specjalnie opracowaną analizą geoprzestrzenną (odwzorowuje prędkość i jakość wiatru wzdłuż setek tysięcy kilometrów wybrzeża na całym świecie). Raport stanowi fragment programu World Energy Outlook 2019, który zostanie opublikowany w całości 13 listopada. Raport IEA stwierdza, że ​​globalna morska moc wiatrowa może wzrosnąć 15-krotnie i przyciągnąć około 1 bln USD skumulowanych inwestycji do 2040 r. Wynik ten to efekt spadających kosztów, realizacji polityk rządowych wspierających offshore i  znaczący postęp technologiczny. Raport podkreśla, że Europa jest pionierem morskiej technologii wiatrowej, a region ma szansę stać się motorem przyszłego rozwoju. Obecnie offshore to prawie 20 GW, a do 2040 r. ma wzrosnąć do prawie 130 GW. Jeśli jednak, jak czytamy w Raporcie MAE, Unia Europejska osiągnie swoje cele w zakresie neutralności emisji dwutlenku węgla, do 2040 r., moc elektrowni morskich może wynieść nawet do około 180 GW. Jako jedną z korzyści dot. technologii offshore wskazuje się m.in. możliwość powiązania ich z rozwojem technologii wodorowych.

100 miliardów złotych na polski offshore

Chiny mają także odegrać ważną rolę w długoterminowym rozwoju offshore. Technologia ta jest szczególnie atrakcyjna w Chinach, ponieważ morskie farmy wiatrowe można budować w pobliżu głównych skupisk ludności rozmieszczonych na wschodzie i południu kraju. Około 2025 r. moc elektrowni morskich w Chinach ma wzrosnąć z 4 GW dzisiaj do 110 GW a nawet ponad 170 GW do 2040 roku. Jak wskazuje dr Fatih Birol Dyrektor Wykonawczy MAE, w ciągu ostatniej dekady dwa główne obszary innowacji technologicznych zmieniły zasady gry w systemie energetycznym: rewolucja łupkowa i wzrost udziału energii słonecznej, a morski wiatr może dołączyć do ich szeregów pod względem znacznej redukcji kosztów. Raport wskazuje także od strony technologicznej, że kierunkiem rozwoju offshore będzie rozwój pływających elektrowni, które mogłyby być rozmieszczone dalej na morzu i teoretycznie mogłyby one umożliwić morskiemu wiatrowi zaspokojenie całego zapotrzebowania na energię elektryczną na kilku kluczowych rynkach energii elektrycznej, w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Dyrektor Wykonawczy MAE, zaznaczył także, że wiatr na morzu zapewnia obecnie zaledwie 0,3% globalnej produkcji energii, lecz jego potencjał jest ogromny, a uwolnienie potencjału leży w zasięgu ręki – współpraca rządów i przemysłu na rzecz transformacji w stronę czystej energii.

Morska Energetyka Wiatrowa. Polskie firmy mogą dostarczyć połowę komponentów dla offshore

Ważną sentencją w Raporcie jest stwierdzenie, że wiatraki lokalizowane wzdłuż linii brzegowych mogą technicznie produkować 36 000 TW mocy rocznie, czyli o 50 proc. więcej niż obecnie potrzebuje ludzkość na całym świecie, ale potrzeba współpracy. Tylko rządy i organy regulacyjne mogą ułatwić drogę rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, zapewniając długoterminową wizję, która zachęci przemysł i inwestorów do podjęcia dużych inwestycji niezbędnych do opracowania projektów morskiej energii wiatrowej i połączenia ich z sieciami energetycznymi na lądzie.

RAPORT “Offshore Wind Outlook 2019”

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno