zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

OSD wydały w 2017 r. warunki przyłączenia 411 MW w OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > OSD wydały w 2017 r. warunki przyłączenia 411 MW w OZE

Data
Tagi

 

W 2017 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych w Polsce wydali 2 980 warunków przyłączenia dla odnawialnych źródeł energii. Jeśli wszystkie z tych inwestycji zostaną zrealizowane  mocy zainstalowana w źródłach OZE w Polsce wzrośnie o 411 MW.

Planowane warunki przyłączenia wydane przez OSD wskazują na możliwy wzrost mocy zainstalowanej w OZE o ponad 80 MW jeszcze w 2018 r. i o blisko 280 MW w kolejnych latach.

Największe planowane przyrosty zainstalowanej mocy elektrycznej dotyczyły grupy elektrowni fotowoltaicznych. Wydane przez OSD warunki przyłączenia dla tej grupy OZE zapowiadają wzrost mocy zainstalowanej o blisko 280 MW. Wielkość ta stanowi 68 proc. wszystkich wydanych w minionym roku warunków planowanych przyłączeń OZE. Dla tych elektrowni wydano 2 934 warunków przyłączenia.

Drugą grupą pod względem wielkości planowanych przyłączeń mocy zainstalowanej były elektrownie wiatrowe. Dla nich OSD wydało 21 warunków przyłączeniowych, a planowany wzrost mocy wynosił blisko 95 MW. Stanowi to 23 proc. wszystkich wydanych warunków przyłączeniowych.

Planowane warunki przyłączenia prezentują możliwy wzrost mocy zainstalowanej o ponad 80 MW w 2018 r. i o następne 280 MW w kolejnych latach. Według warunków przyłączeniowych wydanych przez OSD największy przyrost mocy zainstalowanej w OZE będzie miał miejsce w 2019 r. Przybędzie wtedy 173 MW mocy zainstalowanej w OZE.

Sukcesywnie wzrasta produkcja energii elektrycznej z OZE. W 2017 r. wygenerowano blisko 24 TWh. Ponad 64 proc. produkcji energii elektrycznej wyprodukowanej w II półroczu 2017 r. z OZE pochodziło z wiatru. Na koniec roku 2017 łącznie w OZE zainstalowanych było ponad 8,2 GW. Dominujący udział stanowiła generacja wiatrowa, której na koniec grudnia było 5,8 GW.

Dynamiczny rozwój wśród źródeł OZE odnotowuje fotowoltaika. Moc zainstalowana w tym źródle na koniec grudnia 2017 r. wynosiła nieco ponad 220 MW, co stanowiło wzrost o 50 proc. względem roku poprzedniego. elektrownie fotowoltaiczne wygenerowały ok. 85 GWh. Produkcja energii elektrycznej ze słońca staje się coraz popularniejsza, na fotowoltaikę stawiają zarówno koncerny energetyczne jak i odbiorcy indywidualni.


Czytaj również:

IEO: 1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020 r.

Prawie 99 GW nowych mocy w PV w 2017 roku

Jak będzie się zmieniał polski miks energetyczny

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno