zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Polityka energetyczna – V Kongres Energetyczny DISE

Strona główna > Archiwa wpisów > Polityka energetyczna – V Kongres Energetyczny DISE

“Nowa polityka energetyczna Polski”, czyli o projekcie strategii energetycznej Polski

Jak mówił podczas panelu prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Zespołu Nowoczesnych Technologii przy NCBiR, polityka energetyczna Polski powinna uwzględniać plany Unii Europejskiej, jednak obecny projekt tej strategii już teraz wydaje się  odbiegać od założeń polityki klimatycznej UE. Przypominamy, że obecny projekt strategii zakłada udział węgla na poziomie 60 procent w 2030 roku, 21 procent OZE do 2030 roku, udział atomu w miksie od 2033 roku, poprawę efektywności energetycznej o 23 na 2030 rok oraz ograniczenie emisji CO2 o 30 procent. Zdaniem prof. Myśleckiego w naszych spółkach energetycznych jest coraz mniej inżynierów, a to kadra inżynierska powinna kształtować działalność firm. Jak wskazał Myślecki –  900 mld euro jako łączny koszt transformacji energetycznej, nie powinien być traktowany liniowo, ponieważ nie jest możliwym proste przeniesienie obecnych rozwiązań do realiów za 20 – 30 lat. Podczas dyskusji eksperci wskazali, że w 2008 roku Polska, jeden z największych producentów węgla, zaczął importować surowiec, a obecnie importujemy blisko 20 mln ton, z czego 70 procent pochodzi z Rosji.

Dekarbonizacja w Europie i perspektywy dla przemysłu miedzi

Wiceminister Energii Adam Gawęda, mówiąc o imporcie podkreślił, że  import węgla to skutek braku inwestycji w górnictwie w minionych latach, a teraz podejmowane są decyzje, które przyniosą skutek za pięć lat. Jak powiedział Minister, ważne jest, że dokument projektu Polityki Energetycznej jest i ma on być nadal szeroko konsultowany i nadal nie został przyjęty bo prowadzone są rozmowy z Komisją Europajską, aby dopasować go do unijnych polityk. Paweł Turowski z Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wskazał,  że koszt polskiej transformacji energetycznej ma wynieść 400 mld zł do 2040 roku, ale koszty te mogą być większe i wynieść nawet 460 mld zł, biorąc pod uwagę nowe bloki jądrowe po 2033 roku.

Transformacja w stronę czystej energii nie obejdzie się bez miedzi. Oto dlaczego

Ważnym głosem dot. elastyczności systemu była wypowiedź prof. Waldemara Skomudka, który zwrócił uwagę na to, że rozwój fotowoltaiki w Polsce może dać taką elastyczność. Potencjał fotowoltaiki to jego zdaniem więcej, niż 10 GW do 2040 roku zapisane w projekcie Polityki Energetycznej podkreślając, że kluczową rolę będzie odgrywać energetyka rozproszona i małoskalowa w naszym kraju.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.