zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Projekt badawczy dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru

Strona główna > Archiwa wpisów > Projekt badawczy dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru

Data
Tagi

Energa i należące do niej Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya zrealizuje projekt wodorowy

Energa ocenia, że instalacja może być kluczowym elementem układów magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii, a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. To pierwszy taki projekt w Grupie Energa finansowany ze środków będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych sięga 5,7 mln zł.

Magazynowanie energii niezbędne dla dalszego rozwoju polskiej energetyki

Projekt będzie realizowany przez CBRF Energa (lidera konsorcjum) oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Podwykonawcą będzie Instytut Energetyki. Prototypowa instalacja ma powstać w ciągu trzech lat. Będzie wytwarzać wodór oraz energię elektryczną, zwiększając elastyczność pracy elektrowni oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Grupie Energa. Jeśli projekt spełni wszystkie założenia, które przyjęli naukowcy, instalacje tego typu pojawią się w kolejnych obiektach. Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja układu wytwarzającego wodór z użyciem pary technicznej. Przeprowadzone zostaną prace badawczo-rozwojowe zorientowane na prototypową instalację ze stosem rSOC, który w trybie elektrolizera ma uzyskać sprawność powyżej 70 proc, a w trybie ogniwa paliwowego (SOFC) – 60 proc., co ma dać sprawność ogólną procesu na poziomie około 42 proc.

Systemy magazynowania energii: Wydajność i żywotność

Energa podkreśla, że wytwarzanie paliw syntetycznych z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pozwala na integrację systemy elektroenergetycznego z systemem gazowym, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.