zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Projekty partnerskie

RIGRID – Rural Intelligent Grid

Zintegrowane planowanie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz elastycznej konsumpcji, przy uwzględnieniu czynników technicznych, ekonomicznych i społecznych jest głównym wyzwaniem podczas tworzenia koncepcji regionalnych sieci Smart Grid. Ogólnym celem projektu RIGRID jest opracowanie i przetestowanie narzędzi do optymalnego planowania i zarządzania energią i infrastrukturą na obszarach wiejskich.

Dodatkowym celem projektu RIGRID jest rozwój nowoczesnych strategii zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną w celu zwiększenia efektywności jej pracy (np. w Niemczech i Polsce). Oczekuje się również wzrostu niezawodności zasilania, ograniczenia emisji CO2 i wzrostu widoczności władz lokalnych, zachęcając nowych inwestorów do rozwijania lokalnych ekologicznych sieci inteligentnych i tworzenia nowych miejsc pracy.

więcej na:
www.rigrid.pl

IndustRE

Celem projektu jest doprowadzenie do bliskiej współpracy energochłonnych sektorów przemysłu w Europie z sektorem energii odnawialnej, co ma promować innowacyjne modele biznesowe i prowadzić do usprawnień w zakresie regulacji oraz w efekcie końcowym przynosić korzyści wszystkim stronom projektu.

W ramach projektu w połowie marca został opublikowany dokument „Business models and market barriers”, w którym zdefiniowano optymalne modele biznesowe wykorzystania elastyczności zapotrzebowania na energię przez odbiorców przemysłowych. Model zakładają realizację tego celu przez odbiorców samodzielnie lub przy współudziale źródeł OZE.

Projekt jest adresowany do właścicieli instalacji OZE oraz do pięciu sektorów przemysłowych: chemicznego, metali nieżelaznych, stalowego, chłodniczego oraz uzdatniania wody, które łącznie zużywają około 300 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 10 proc. całkowitego zużycia w Europie.

więcej na:

www.industre.eu

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.