zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Resorty energii i środowiska o programach rozwoju odnawialnych źródeł energii

Strona główna > Archiwa wpisów > Resorty energii i środowiska o programach rozwoju odnawialnych źródeł energii

W dniu 10 lipca 2019 r., Minister Energii Krzysztof Tchórzewski wraz z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której przedstawione zostały programy wsparcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które mają wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Polsce i rozwój OZE.

Minister Tchórzewski podkreślił, że zaprezentowane programy wpisują się w działania na rzecz poprawy czystości powietrza w Polsce i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jak podkreślił – nowelizacja ustawy o OZE i ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, nie tylko pomogą Polsce osiągnąć wymagany przez Unię Europejską poziom 15 proc. udziału energii z OZE w jej końcowym zużyciu brutto do 2020 r., lecz także znacząco wpłyną na poprawę czystości powietrza w Polsce.

Miedź i przejście na czystą energię

Jak podkreślił Minister Tchórzewski – rozwój energetyki prosumenckiej jest również niezwykle istotny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z kolei Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk podkreślił, że zaprezentowane programy to kolejny krok do inwestycji w OZE i zapewniania czystszego powietrza, i co najważniejsze – z tych środków będą mogły skorzystać nie tylko przedsiębiorstwa i mieszkańcy miast, ale również rolnicy z obszarów wiejskich. Wśród kluczowych programów są: Energia Plus, Ciepłownictwo Powiatowe, Agroenergia, Polska Geotermia Plus.

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.