zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Rozpowszechnianie energetyki prosumenckiej jest priorytetem MPiT

Strona główna > Archiwa wpisów > Rozpowszechnianie energetyki prosumenckiej jest priorytetem MPiT

Na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) pojawił się raport „Koncepcja zmian regulacji wspierających rozwój energetyki prosumenckiej”.

W raporcie wskazano rekomendacje dalszych zmian przepisów i regulacji w zakresie energetyki prosumenckiej. Niektóre z nich zostały już częściowo zawarte w nowelizacji ustawy o OZE, która obowiązuje od 29 sierpnia 2019 roku.

Nowa propozycja to zwiększenie opustu do 1:1 oraz wprowadzenie tzw. “wirtualnego prosumenta”. Ma to umożliwić rozwój modelu prosumenckiego podmiotom, które nie mają dostępu do wystarczającej powierzchni w celu budowy własnego źródła OZE, m.in. spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, budynkom wielorodzinnym, biurowcom, osiedlom segmentów z małymi dachami czy grupom podmiotów, z których jeden posiada dużą powierzchnię i jest w stanie się nią podzielić z sąsiadami.

Będzie więcej Prosumentów

Proponowany mechanizm zakłada wspólne rozliczanie energii wyprodukowanej przez grupę co najmniej dwóch prosumentów, mającą jedną instalację OZE. Podstawą rozliczeń miałaby być umowa międzyprosumencka, regulująca działanie wirtualnego prosumenta. Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami w Raporcie – system opustów ma być dostępny dla prosumentów rozliczanych na podstawie zarówno umowy kompleksowej oraz umów rozdzielonych.

Przewidziano przy tym dwie możliwości dla prosumentów. Pierwsza ma bydla prosumentów z wysokim współczynnikiem autokonsumpcji. W tym przypadku przewidziano opust 1:1 na opłacie za energię czynną, ale brak opustu na opłatach dystrybucyjnych oraz brak zaproponowanej tzw. prosumenckiej opłaty stałej za moc.

Miedź napędza innowacje

Drugą opcją dla prosumentów wprowadzających do sieci spore ilości energii w stosunku do swojego zapotrzebowania, przewidziano opust 1:1 na energii i dystrybucji, ale dodatkowo opłatę stałą za moc.
Najważniejszeym efektem usprawnień systemu nad którym pracuje MPIT będie niewątpliwie większa liczba podmiotów, która będzie mogła skorzystać z systemu wsparcia prosumentów (m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, JST).

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.