zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Taryfy do ogrzewania i ładowania samochodów elektrycznych już obowiązują

Strona główna > Archiwa wpisów > Taryfy do ogrzewania i ładowania samochodów elektrycznych już obowiązują

Po tym jak 29 grudnia 2017 r. weszła w życie nowa wersja tzw. rozporządzenia taryfowego, wprowadzająca między nowy typ taryfy, której celem jest stymulowania odbiorców indywidualnych do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach nocnych, czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych wprowadziło nowe rozwiązanie w swoich cennikach.

W Dzienniku Ustaw z dnia 30.12.2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które wprowadza miedzy innymi nową grupę taryfową, której celem jest stymulowania odbiorców indywidualnych do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach nocnych.

Jak zapisano w rozporządzeniu, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej mają stworzyć odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22.00 do 6.00.

Energia w tych godzinach może być wykorzystywana między innymi do ogrzewania domów, czy ładowania samochodów z napędem elektrycznym.

W nowej grupie taryfowej mają obowiązywać ceny lub stawki opłat takie jak w grupie taryfowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych z jednostrefowym rozliczeniem, z tym że odrębne stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji będą obowiązywać odnośnie części energii elektrycznej zużytej od godziny 22:00 do godziny 6:00. W tym przedziale czasowym ma być stosowany składnik zmienny stawki sieciowej w wysokości do 30 proc. składnika zmiennego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem.

Obniżony składnik zmienny stawki sieciowej ma obowiązywać jednak tylko w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku. W porównaniu do pierwotnego projektu rozporządzenia wprowadzono więc ograniczenie co do wolumenu energii elektrycznej objętego nowymi stawkami. Warto również zwrócić uwagę, że pierwsza wersja projektu rozporządzania nie precyzowała wysokości zmiennej stawki sieciowej. W porównaniu do pierwotnego projektu usunięto zapis o opłacie aktywacyjnej dla odbiorców wybierających nowy typ taryfy, ale pojawił zapis odnośnie wysokości stałej stawki sieciowej. W nowej grupie taryfowej składnik stały stawki sieciowej będzie dwukrotnie wyższy od składnika stałego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem.

W związku z nowym rozporządzeniem czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych wystąpiło 29 grudnia 2017 do prezesa URE o zmianę swoich taryf (dotychczas innogy Stoen Operator nie wystąpiło ze stosownym wnioskiem do Prezesa URE). Zmiany te polegają między innymi na wprowadzeniu nowych form rozliczeń za dystrybucję energii w godzinach nocnych. Proponowane zmiany zostały zatwierdzone przez prezesa URE 3 stycznia 2018 r.


Czytaj również:

Ministerstwo energii chce niższych cen energii do ogrzewania i ładowania samochodów elektrycznych

Kto w Polsce chce kupić samochód elektryczny?

Prawie 12 proc. Polaków realnie rozważa zakup samochodu elektrycznego

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno