zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Tauron Dystrybucja przeznacza kolejne miliony na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia

Strona główna > Archiwa wpisów > Tauron Dystrybucja przeznacza kolejne miliony na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia

Data
Tagi

Jak podaje Tauron Dystrybucja, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 łącznie pozyskano dotacje w wysokości ponad 195 mln zł

Tauron Dystrybucja jedynie w 2019 roku podpisał aż siedem umów o dofinansowanie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych, co wyniosło ponad 27 mln zł przyznanych środków. Dofinansowane projekty dążą do zwiększenia możliwości przyłączania jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Dystrybucja, podkreśla, że spółka dodaje coraz większą ilość odnawialnych źródeł energii do swojej sieci dystrybucyjnej. Przez pierwszą połowę 2019 roku przyłączyła ich więcej niż przez cały 2018 rok i jak podkreśla, to dla energetyki duże wyzwanie, bo stale musimy dbać o dostosowanie naszej infrastruktury do wymagań przyłączanych instalacji. W ubiegłym roku spółka przeznaczyła ponad 1,1 mld zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci oraz przyłączając 63 tys. nowych klientów.

Ponad 10 mld zł na sieci energetyczne. Zmiany w przetargach

Pozyskane dofinansowanie uzupełni  nakłady inwestycyjne, które w 2019 roku w Tauron Dystrybucja wynoszą ponad 1,7 mld zł. Do tej pory, przy wsparciu środków pomocowych, spółka zmodernizowała i wybudowała dla odnawialnych źródeł energii na terenie województwa dolnośląskiego ponad 176 km sieci elektroenergetycznych SN i nN oraz 180 km na terenie województwa małopolskiego. Już do połowy 2020 roku planowane jest kolejne 80 km na terenie województwa małopolskiego.
Tauron Dystrybucja podpisał łącznie 46 umów dotyczących dofinansowania działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Linie kablowe czy linie napowietrzne – czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

Kwota wszystkich dotacji wynosi ponad 195 mln zł. Dofinansowano projekty inwestycyjne, których celem jest ograniczenie strat sieciowych, wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, osiągnięcie funkcjonalności sieci inteligentnych, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii, wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości i ciągłości zasilania odbiorców.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno