zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Tauron rozpoczął stosowanie nowych zasad przyłączania i obsługi mikroinstalacji

Strona główna > Archiwa wpisów > Tauron rozpoczął stosowanie nowych zasad przyłączania i obsługi mikroinstalacji

Data
Tagi

W sieci dystrybucyjnej Tauron w 2017 roku pojawiło się ok. 4,1 tys. mikroinstalacji o mocy 24,62 MW, a przez cały 2018 rok przyłączono 7,97 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 49,82 MW

W roku 2019, w pierwszym kwartale, przybyło 2449 mikroinstalacji o łącznej mocy 16,63 MW. Na ten wynik składają się dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 5 kW i jedna elektrownia wodna o mocy 23 kW. Pozostałymi są mikroinstalacje PV. Natomiast przez drugi kwartał 2019 roku, w sieci Tauron przyłączono 6203 mikroinstalacje o łącznej mocy 46,203 MW. W ramach trzech z tych mikroinstalacji przyłączono dwie elektrownie wodne, o łącznej mocy 47 kW, oraz jedną elektrownię wiatrową o mocy 4 kW. Liczba i moc osiągnięta podczas tego kwartału jest znacznie większa niż podczas wcześniejszych kwartałów. Tymczasem w ostatnim kwartale w sieci przyłączono 5851 mikroinstalacji o łącznej mocy 42,675 MW. Wszystkie zainstalowane mikroinstalacje zostały zrealizowane w technologii fotowoltaicznej. Osiągnięta moc jest porównywalna do całkowitej mocy mikroinstalacji, które Tauron przyłączył podczas poprzedniego kwartału, który był rekordowy.

Rozwój energetyki prosumenckiej – czy przedsiębiorcy zostaną prosumentami?

Do końca 2018 roku do sieci Tauron przyłączono ok. 16,91 tys. mikroinstalacji, których łączna moc wynosi 104,45 MW, a w 2019, w wyłącznie trzech minionych kwartałach, liczba mikroinstalacji sięga już 14 506, dając moc na poziomie 102,2 MW. Z tego wynika, że całkowita moc mikroinstalacji przyłączona przez Tauron do końca trzeciego kwartału 2019 roku wynosi aż 206,65 MW. Na ten wynik składa się ok. 31,4 tys. urządzeń. Podczas całego 2018 roku do sieci Tauron Dystrybucja przyłączono większe źródła OZE, których jednostkowa moc sięga ponad 50 kW. Źródeł było 27, a całkowita moc przyłączeń wyniosła 25,9 MW. Tymczasem w pierwszym kwartale 2019 roku w sieci Taurona dodano 18 większych instalacji OZE. 16 elektrowni PV o całkowitej mocy 12,346 MW oraz jedną elektrownię wodną (4,61 MW) i biogazownię rolniczą (1 MW).
W drugim kwartale przybyło w zasadzie 30 większych źródeł OZE. Na tę liczbę składa się 29 elektrowni fotowoltaicznych, który łączna moc sięga 29,173 MW, oraz jedną elektrownię wiatrową o mocy 2 MW. Natomiast w ostatnim kwartale tego roku Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci również 11 odnawialnych źródeł energii, których jednostkowa moc wynosi więcej niż 50 kW, a całkowita moc – 7,198 MW. Każde ze źródeł jest elektrownią fotowoltaiczną.

Miedź napędza innowacyjne rozwiązania

W ubiegłym miesiącu w Tauronie (jak i u reszty największych operatorów sieci dystrybucyjnej) weszły w życie nowe wymogi, które wcześniej zatwierdziło URE, i które zostały wpisane do tzw. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD). Są to wynikające z wdrożenia nowych, unijnych kodeksów sieciowych (tzw. kodeksów NC RfG) zmiany w zasadach przyłączenia i obsługi mikroinstalacji. Karta zmian do IRiESD w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji w Tauron Dystrybucja weszła w życie 18 października 2019 roku. Karta aktualizacji wprowadza jedynie nowe wymogi techniczne dla przyłączanych źródeł, m.in. nowy próg mocowy dla źródeł 1-fazowych, konieczność posiadania przez źródła portu komunikacyjnego czy też możliwości regulacji. W zakresie zaś samej obsługi zgłoszeń nie wprowadzono żadnych zmian. Według nowego brzmienia IRiESD, Tauron Dystrybucja i inni operatorzy sieci dystrybucyjnej mają przyłączać 1-fazowo lub 3-fazowo mikroinstalcaje o mocy nieprzekraczającej 3,68 kW. Za to w przypadku większych mikroinstalacji, przyłączanie ma się odbywać tylko poprzez falownik trójfazowy. Dodatkowo w kwestii całego zakresu mocy obsługiwanych mikroinstalacji, operatorzy sieci uzyskali możliwość automatycznej redukcji mocy czynnej przy częstotliwości w sieci powyżej 50,2 Hz, regulacji mocy biernej według zadanej charakterystyki oraz (jedynie wobec większych mikroinstalacji o mocy ponad 10 kW) możliwość zdalnego sterowania mocą czynną, jak i zdalnego odłączenia mikroinstalacji.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno