zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Tauron znacząco powiększa moc wytwórczą z elektrowni wiatrowych na lądzie

Strona główna > Archiwa wpisów > Tauron znacząco powiększa moc wytwórczą z elektrowni wiatrowych na lądzie

Tauron wydał 137 mln euro na zakup pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW, podłączonych w latach 2009-2011. To oznacza, że Grupa prawie podwoiła swój pakiet farm wiatrowych pod względem mocy. Umowa w sprawie przejęcia farm została podpisana 3 września 2019 roku w Hamburgu.

Zakupione przez Tauron farmy wiatrowe to: Dobrzyń (17 turbin o łącznej mocy 34 MW), Mogilno (17 turbin o łącznej mocy 34 MW), Gołdap (16 turbin o łącznej mocy 48 MW), Śniatowo (16 turbin o łącznej mocy 32 MW) oraz Inowrocław (16 turbin o łącznej mocy 32 MW). Po przejęciu farm wiatrowych, zainstalowana moc w lądowych farmach wiatrowych grupy Tauron wyniesie łącznie 380,75 MW. Natomiast, całkowita moc zainstalowana z OZE zwiększy się do 619 MW.

Zakup pięciu farm wiatrowych zagwarantował Tauronowi drugie miejsce wśród polskich grup energetycznych pod względem zainstalowanej mocy wytwórczej z lądowych elektrowni wiatrowych (wszystkie farmy są podłączone do sieci wysokiego lub średniego napięcia). Przejęcie elektrowni wiatrowych jest elementem realizacji strategicznych kierunków rozwoju miksu energetycznego grupy Tauron. Spółka planuje zwiększyć udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w swoim miksie wytwórczym do około 30% w 2025 roku i do ponad 65% w 2030 roku.

Czytaj: Kodeks Dobrych Praktyk – energetyka wiatrowa 

Wzrost wartości firmy Tauron ma bazować przede wszystkim na regulowanym segmencie dystrybucji, rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych, sprzedaży produktów oraz usług energetycznych i okołoenergetycznych dostosowanych do potrzeb klientów. W przyszłych latach, zgodnie z przedstawioną prognozą zmiany miksu energetycznego, w Grupie ma być coraz mniej źródeł węglowych, a znacznie więcej lądowych źródeł wiatrowych (dodatkowe 900 MW do 2025 roku) i fotowoltaicznych (dodatkowe 300 MW do 2025 roku).

Jak podawał Tauron Polska Energia, średnioroczna produkcja energii elektrycznej przez przejęte farmy wiatrowe kształtuje się na poziomie około 0,45 TWh. Liczba ta jest bardzo zbliżona do wyprodukowanej energii przez farmy wiatrowe posiadane przez Tauron – Zagórze, Lipniki, Wicko, Marszewo. Dzięki nim, w 2018 roku wyprodukowano około 0,41 TWh energii.

Jeśli chodzi o energię elektryczną, w 2018 roku grupa Tauron wyprodukowała jej około 16,21 TWh, a w tym ze źródeł odnawialnych łącznie około 0,97 TWh (025 TWh z biomasy, 0,41 TWh przez farmy wiatrowe i 0,31 TWh przez elektrownie wodne). Według danych URE, na koniec pierwszego półrocza 2019 roku, w Polsce działały wiatraki o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5 881 MW.

Zobacz też: Energetyka wiatrowa. Dlaczego warto na nią postawić?

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.