zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Transformacja polskiej energetyki przyjazna środowisku to wymóg cywilizacyjny

Strona główna > Archiwa wpisów > Transformacja polskiej energetyki przyjazna środowisku to wymóg cywilizacyjny

W najbliższych latach dywersyfikacja krajowej struktury wytwarzania energii przybierze na sile. Taki między innymi kierunek działania uwzględnia projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2040.

Odnawialne Źródła Energii, w tym farmy wiatrowe na Bałtyku, pozwolą wypełnić nasze zobowiązania wobec UE – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas wizyty studyjnej zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w gminach Głuchów i Słupia (woj. łódzkie), gdzie działają elektrownie wiatrowe. Spotkanie miało miejsce 8 maja 2019 roku.

Zdaniem wiceministra Tobiszowskiego w najbliższych latach w Polsce w miksie energetycznym przybędzie głównie nowych mocy wiatrowych i fotowoltaicznych. Ma to umożliwić planowana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dzięki niej w 2019 r. zakupiona zostanie w aukcjach energia elektryczna pozwalająca na wybudowanie ponad 3,4 GW nowych mocy wytwórczych w sektorze energetyki odnawialnej, z czego 2,5 GW z farm wiatrowych i około 700 MW z farm słonecznych.

Zobacz także: Energia słoneczna. Rozwój fotowoltaiki nie obejdzie się bez miedzi

Działające już w Polsce moce odnawialne wraz z tymi znajdującymi się w budowie po aukcji przeprowadzonej w 2018 r. i zaplanowanej w 2019 r. dadzą łącznie 13,7 GW. Ministerstwo Energii szacuje, że sumaryczna produkcja z tych źródeł w 2020 r. wyniesie blisko 35,4 TWh. Daje to udział OZE na poziomie 19,23 proc., wobec wymaganego dla Polski poziomu 19,1 proc. dla sektora energii elektrycznej. Należy podkreślić, że dane te nie uwzględniają aukcji OZE, jakie mogą zostać jeszcze przeprowadzone w 2020 roku, a także nie uwzględniają prosumentów, tj. rosnącego dynamicznie sektora mikroinstalacji OZE (65 tys. prosumentów i 415 MW mocy wytwórczych – wg stanu na I kw. 2019), oraz nie uwzględniają rozwijanych instalacji OZE, tj. małych biogazowni i małych hydroelektrowni działających w oparciu o system wsparcia: feed-in tariff (FIT), oraz feed-in premium (FIP).

W wypełnieniu celów unijnych na 2030 r. mają z kolei pomóc farmy wiatrowe na Bałtyku. Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” przewiduje budowę 10,3 GW takich mocy. Obecnie trwają w ME prace nad założeniami prawnymi dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Przeczytaj także: Energia wiatrowa na Bałtyku. Potencjał dla energetyki, korzyści dla gospodarki

– Ustawa o morskiej energetyce wiatrowej powinna pozwalać na powstanie po 2020 roku systemowo uformowanego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Regulacje krajowe w dotychczasowym brzmieniu nie zapewniają skutecznego kształtowania polityki w OZE, w szczególności w zakresie systemu wsparcia i struktury wytwarzania energii z OZE w obszarze morskiej energetyki wiatrowej – argumentował Minister Grzegorz Tobiszowski.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.