zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Energia wiatrowa na Bałtyku. Potencjał dla energetyki, korzyści dla gospodarki

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia wiatrowa Offshore > Energia wiatrowa na Bałtyku. Potencjał dla energetyki, korzyści dla gospodarki

Morze Bałtyckie jest obiecującym rynkiem dla morskiej energii wiatrowej w Europie. Oferuje ono niezwykle korzystne warunki klimatyczne i logistyczne, takie jak silne i stabilne wiatry, niskie fale, płytkie wody i niewielkie odległości od brzegu. Zgodnie z prognozą Wind Europe, Morze Bałtyckie, posiadające obecnie 1,5 GW podłączonej do sieci morskiej energii wiatrowej, może być drugim co do wielkości basenem dla morskiej energii wiatrowej z potencjalnie 9 GW zainstalowanym do 2030 roku.

Rozwój off shore to także impuls dla polskiego przemysłu stoczniowego i morskiego. Z wyliczeń ekspertów wynika, że jeśli uda się do 2030 roku zbudować na Bałtyku elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6000 MW, to polski PKB zyska z tego tytułu 60 mld złotych, a rynek wzbogaci się o dodatkowe 77 tysięcy nowych miejsc pracy. Dodatkowo krajowe przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty na realizację fundamentów, wież, kabli, morskich stacji transformatorowych, usług budowlanych czy dostaw statków. To także dobra wiadomość dla przemysłu miedzi, ponieważ metal ten jest wykorzystywany w energetyce wiatrowej.

CZYTAJ: Morska Energetyka Wiatrowa. Polskie firmy mogą dostarczyć połowę komponentów dla offshore

Deklaracja Baltic  i wsparcie instytucjonalne

28 września 2017 r. WindEurope podpisała w Tallinie Bałtycką deklarację w sprawie morskiej energii wiatrowej. Dokument ten został podpisany przez stowarzyszenia energii wiatrowej z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Łotwy, Niemiec i Szwecji i wzywa rządy do zacieśnienia współpracy regionalnej w celu wsparcia rozwoju morskiej energii wiatrowej w regionie.

Deklaracja obejmuje kilka aspektów współpracy regionalnej w krajach bałtyckich: stabilne i jasne ramy prawne, planowanie przestrzenne, podłączenie do sieci. Ostatecznym celem jest pełne wykorzystanie potencjału energii odnawialnej, jaki oferuje basen Morza Bałtyckiego, w celu wsparcia realizacji celów UE w zakresie dekarbonizacji, efektywności kosztowej i bezpieczeństwa dostaw energii.

Po podpisaniu Deklaracja została przekazana Stałemu Zastępcy Sekretarza Generalnego ds. Energii Rządu Estonii, panu Ando Leppimanowi. Rząd, sprawujący w tym czasie prezydencję UE, kilkakrotnie pochwalił Deklarację, w tym podczas dorocznej konferencji i wystawy WindEurope w Amsterdamie w listopadzie 2017 roku.

Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki

W 2015 r., na mocy protokołu ustaleń, Komisja Europejska i 8 państw bałtyckich rozpoczęły inicjatywę planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP), której celem jest stworzenie zintegrowanego regionalnego rynku energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego.

W ramach planu działań  na rynku energii państw bałtyckich,  Komisja Europejska rozpoczyna obecnie szereg badań technicznych dotyczących potencjału morskiej energii wiatrowej na tym obszarze i jest zainteresowana uzyskaniem opinii przedstawicieli branży za pośrednictwem specjalnej grupy zadaniowej ds. państw bałtyckich powołanej przez WindEurope.

Obecne negocjacje w sprawie pakietu na rzecz czystej energii, zaangażowanie UE w ramach Porozumienia Paryskiego oraz znaczenie takich tematów jak bezpieczeństwo dostaw i zwiększone ambicje w zakresie odnawialnych źródeł energii to czynniki, które nadają silny impuls polityczny do rozpoczęcia realizacji deklaracji w Brukseli.

Energetyka wiatrowa na Bałtyku

Morze Bałtyckie jest nowym obiecującym rynkiem morskiej energii wiatrowej w Europie. Ma ono potencjał do tego, aby stać się centralnym ośrodkiem energetycznym dla północno-wschodniej Europy. Morska energia wiatrowa może pomóc w dalszej dywersyfikacji portfela energetycznego krajów regionu, znacząco przyczyni się do realizacji celów Unii Energetycznej, jak również zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii  i pomoże w walce ze zmianami klimatu.

Deklaracja Morza Bałtyckiego

Współpraca regionalna w zakresie planowania przestrzennego, rozwoju sieci, planowania i wspierania przepustowości jest kluczowym instrumentem rozwoju dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku energii i infrastruktury transgranicznej.

W wyniku współpracy między krajami nadbałtyckimi – Danią, Estonią, Finlandią, Łotwą, Litwą, Niemcami, Polską, Szwecją i Polską – opracowano następującą deklarację w celu przyspieszenia wykorzystania morskiej energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Cele deklaracji wpisują się w istniejące struktury polityczne planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP).

ZOBACZ CAŁĄ DEKLARACJĘ  Baltic Sea Declaration with Annex 20170615 Basof

Nie brak też innych korzyści, które wyliczają eksperci FNEZ w raporcie na temat morskiej energetyki wiatrowej.

Czytamy w nim m.in., że:

  • Realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi od 8 do 10 GW. Budowa pierwszej MFW w Polsce, o mocy ok 600 MW, może się rozpocząć około roku 2022. Pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w roku 2025. Do końca roku 2030 może zostać wybudowanych ok 4 GW, a do roku 2035 – 8 GW.
  • 8 GW MFW, w połączeniu z równoległym rozwojem energetyki gazowej na poziomie 4-5 GW i budową transgranicznej morskiej sieci przesyłowej o mocy 1,5-2 GW może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2025-2035, pozwalając na zastąpienie ubytków mocy węglowych nie spełniających standardów BAT, oraz zapewniając osiągnięcie celów w zakresie redukcji emisji CO2 i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  • Elektrownie wiatrowe na polskich obszarach morskich będą pracować przez około 8050 godzin w roku (91,9%), z czego około 5800 godzin w roku w przedziale umożliwiającym osiągnięcie pełnej mocy (66,5%).
  • Morskie farmy wiatrowe o mocy 8 GW mogą zaspokajać ok 20% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.
  • Cena energii wytwarzanej przez polskie morskie farmy wiatrowe (LCOE) powinna zawierać się w przedziale 71-80 €/MWh w roku 2025 i 66-75 €/MWh w roku 2030, jeżeli zostaną utrzymane obciążenia związane z przyłączeniem do sieci po stronie inwestora. W przypadku przejęcia przez operatora kosztów budowy sieci morskiej, ceny te kształtowałyby się odpowiednio: 57-65 €/MWh w roku 2025 i 53-60 €/MWh w roku 2030.
  • Morskie farmy wiatrowe na Południowym Bałtyku mogą być realizowane z dominującym udziałem dostaw i usług świadczonych przez polski przemysł energetyki morskiej, a łańcuch dostaw dla inwestycji energetycznych na morzu ma szanse stać się ważną polską specjalizacją przemysłową.
  • Zatrudnienie w polskim przemyśle energetyki morskiej, związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, może znaleźć 77 tysięcy pracowników po roku 2025.
  • Budowa MFW na Bałtyku będzie istotnym impulsem rozwojowym dla polskich portów, z których Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście mogą stać się głównymi centrami budowlanymi dla energetyki morskiej na Południowym Bałtyku, a Łeba, Ustka i Darłowo ważnymi centrami serwisowymi i obsługowymi dla polskich morskich farm wiatrowych.
  • Polski przemysł, we współpracy z ośrodkami naukowymi, ma szansę stać się centrum innowacji na rynku energetyki morskiej, specjalizując się w rozwoju projektów najnowocześniejszych statków budowlanych, serwisowych, stacji transformatorowych, kabli, konstrukcji stalowych, które będą kreować dalszy rozwój morskiej energetyki na świecie.

ZOBACZ TAKŻE:

Na Bałtyku powstaną największe platformy wiatrowe

Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki

Morska energetyka wiatrowa. W Europie rośnie na potęgę, co z Polską?

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.