zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

W 2017 roku więcej energii elektrycznej z wiatru, słońca i biomasy niż z węgla

Strona główna > Archiwa wpisów > W 2017 roku więcej energii elektrycznej z wiatru, słońca i biomasy niż z węgla

W 2017 roku wiatr, słońce i biomasa w Unii Europejskiej po raz pierwszy dostarczyły więcej energii elektrycznej niż węgiel kamienny i węgiel brunatny łącznie – wynika z opracowania przygotowanego przez think tanki Agora Energiewende oraz Sandbag.

Jak wynika z raportu, poziom produkcji energii elektrycznej w źródłach wykorzystujących biomasę, słońce i wiatr wzrósł w ubiegłym roku o 12 procent, a od 2010 r. udział tych źródeł zwiększył się ponad dwukrotnie. Jednak w ubiegłym roku odnotowano znaczny spadek produkcji energii w elektrowniach wodnych dlatego źródła OZE osiągnęły w 2017 r. nieznacznie wyższy udział w skali całej Unii z 29,8 do 30,0 proc.

Źródło: The European Power Sector in 2017 – Agora Energiewende, Sandbag

Analiza pokazuje również, że udział odnawialnych źródeł energii w różnych krajach UE rośnie bardzo nierównomiernie. Przykładowo w ciągu ostatnich trzech lat Wielka Brytania i Niemcy zapewniły ponad połowę wzrostu OZE, a główną rolę odegrały źródła wiatrowa.

Z danych zaprezentowanych w raporcie wynika, że w Niemczech w 2017 roku 30 proc. energii elektrycznej pochodziło z wiatru, słońca i biomasy, a w Wielkiej Brytanii – 28 proc. Najsilniejszy wzrost odnotowano w Danii, gdzie w 2017 r. 74 procent wyprodukowanej energii elektrycznej pochodziło z wiatru, słońca i biomasy, co stanowi wzrost o siedem punktów procentowych. Silny wzrost w kilku krajach kontrastuje z bardzo niskim wzrostem w wielu innych krajach UE. W tym gronie w raporcie wymieniono: Słowenię, Bułgarię, Francję, Słowację, Czechy i Węgry. Jest tez grupa krajów, które po dużym wzroście na początku dekady, zrezygnowały z rozwoju OZE. Wśród krajów, które w ciągu ostatnich trzech lat prawie nie odnotowały wzrostu OZE, w raporcie wymieniono Hiszpanię, Włochy, Portugalię, Belgię i Grecję. W opracowaniu zwrócono też uwagę na sytuację w Chorwacji i Rumunii, gdzie udział energii z wiatru, słońca i biomasy wzrasta od 2011 r., z niskiego poziomu kliku proc. do 18 w przypadku Chorwacji i 16 procent w Rumunii. Natomiast w sześciu krajów udział tych źródeł nie przekroczył 10 proc., są to: Słowenia (4 proc.), Bułgaria (7 proc.), Francja (8 proc.), Słowacja (8 proc.), Czechy (8 proc.) i Węgry (10 proc.).

Jak wynika z raportu w ubiegłym roku w Polsce z węgla kamiennego pochodziło 47 proc. energii elektrycznej, 31 proc. – z węgla kamiennego, źródła wiatrowe dostarczyły 8 proc. energii elektrycznej, biomasowe- 6 proc., gazowe – 4 proc., inne źródła – 3 proc. a hydroelektrownie -1 proc.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w ubiegłym roku, według danych z raportu, spadła o 7 procent z powodu wyższej generacji energii wiatrowej. Według autorów opracowania trend ten będzie się utrzymywał między innymi ze względu na ogłoszone przez Holandię, Włochy i Portugalię odejście od wytwarzania energii z węgla. Jednak produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego nieznacznie wzrosła.

Jak wynika z raportu w ubiegłym roku w Polsce z węgla kamiennego pochodziło 47 proc. energii elektrycznej, 31 proc. – z węgla kamiennego, źródła wiatrowe dostarczyły 8 proc. energii elektrycznej, biomasowe- 6 proc., gazowe – 4 proc., inne źródła – 3 proc. a hydroelektrownie -1 proc.

Jak zwrócono uwagę w raporcie pomimo wzrostu udziału energii wiatrowej i słonecznej, emisja CO2 w europejskim sektorze energii elektrycznej nie spadła w 2017 r. i pozostała na poziomie około 1 mld ton. W ocenie autorów opracowania wynika z między innymi ze spadku produkcji energii elektrycznej w hydroelektrowniach, głównie z powodu niskich opadów. Kolejny czynnik to mniejsza produkcja elektrowni jądrowych we Francji i Niemczech, do czego dołączył się wzrost zużycie energii elektrycznej w Unii Europejskiej (o 0,7 proc. w 2017 r.)


Czytaj również:

Udział OZE w zużyciu energii w UE osiągnął 17 proc. w 2016 r.

PE zdecydował w sprawie celów OZE i efektywności energetycznej na 2030 r.

Wiceminister energii: Cele OZE na 2020 r. niezagrożony

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.